Trang chủ Tiếng Anh lớp 1 - Kết nối Unit 9 lớp 1 Kết nối tri thức – In the shop

Unit 9 lớp 1 Kết nối tri thức – In the shop

0

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Unit 9 lớp 1 Lesson 1 Task 1

Listen and repeat (Nghe và lặp lại)

Unit 9 lớp 1 Lesson 1 Task 1

Tạm dịch

Locks (Ổ khóa)

Clocks (Đồng hồ)

Mops (Chổi lau nhà)

Pots (Cái nồi)

1.2. Unit 9 lớp 1 Lesson 1 Task 2

Point and repeat (Chỉ vào từng từ và lặp lại)

Tạm dịch

Locks (Ổ khóa)

Clocks (Đồng hồ)

Mops (Chổi lau nhà)

Pots (Cái nồi)

1.3. Unit 9 lớp 1 Lesson 2 Task 3

Listen and chant (Nghe và hát)

Unit 9 lớp 1 Lesson 2 Task 3

Tạm dịch

O, o, những cái ổ khóa và những chiếc đồng hồ

Có hai cái ổ khóa

Có ba chiếc đồng hồ.

O, o, những cái chổi lau nhà và những chiếc nồi

Có bốn chổi lau nhà

Có năm cái nồi.

 

1.4. Unit 9 lớp 1 Lesson 2 Task 4

Listen and tick (Nghe và đánh dấu vào)

Unit 9 lớp 1 Lesson 2 Task 4

Guide to answer

1 – b: There are three mops.

2 – a: There are two pots.

Tạm dịch

1 – b: Có ba cái chổi lau nhà

2 – a: There are two pots.

Lập trình Scratch + Python giúp Trẻ tự lập trình các Game trí tuệ thông qua khối lệnh cơ bản

Làm chủ ngôn ngữ lập trình để rèn tư duy logic với nhiều hủ đề đa dạng từ tạo câu chuyện đến lập trình game.

 

1.5. Unit 9 lớp 1 Lesson 2 Task 5

Look and trace (Xem và tập viết)

Unit 9 lớp 1 Lesson 2 Task 5

Guide to answer

Quan sát và tập viết theo nét chữ Oo

– Mops (Chổi lau nhà)

– Pots (Cái nồi)

– Locks (Ổ khóa)

– Clocks (Đồng hồ)

1.6. Unit 9 lớp 1 Lesson 3 Task 6

Listen and repeat (Nghe và lặp lại)

Unit 9 lớp 1 Lesson 3 Task 6

Tạm dịch

How many clocks? (Có bao nhiêu cái đồng hồ?)

1.7. Unit 9 lớp 1 Lesson 3 Task 7

Let’s talk (Hãy cùng nhau nói)

Unit 9 lớp 1 Lesson 3 Task 7

Guide to answer

How many clocks(Có bao nhiêu cái đồng hồ?)

How many locks(Có bao nhiêu ổ khóa?)

How many pots(Có bao nhiêu cái nồi?)

How many mops(Có bao nhiêu chổi lau nhà?)

Học Giỏi Tiếng Anh 100% Giáo Viên Nước Ngoài Giúp Con Phát Âm Như Tây

Luyện phát âm chuẩn như người bản xứ. Luyện kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết và tự tin tham gia các kỳ thi Tiếng Anh: Pre-Starters, Starters, Movers, Flyers.

 

1.8. Unit 9 lớp 1 Lesson 3 Task 8

Let’s sing! (Hát)

Unit 9 lớp 1 Lesson 3 Task 8

Tạm dịch

Một, hai. Một, hai

Có hai cái đồng hồ.

Hai, ba. Hai, ba.

Có ba cái ổ khóa.

Ba, bốn. Ba, bốn

Có bốn cái nồi.

Bốn, năm. Bốn, năm

Có năm cái chổi lau nhà.

2. Bài tập minh họa

Answer the question with “How many ……..?” (Trả lời câu hỏi với “How many ……..?”)

1. How many locks?

2. How many clocks?

3. How many mops?

4. How many pots?

Key

1. There are six locks.

2. There are four clocks.

3. There are three mops.

4. There are five pots.

Bài trướcReview 2 lớp 1 Kết nối tri thức – Ôn tập 2
Bài tiếp theoUnit 10 lớp 1 Kết nối tri thức – At the zoo

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây