Trang chủ Tiếng Anh lớp 1 - Kết nối Unit 7 lớp 1 Kết nối tri thức – In the garden

Unit 7 lớp 1 Kết nối tri thức – In the garden

0

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Unit 7 lớp 1 Lesson 1 Task 1

Listen and repeat (Nghe và lặp lại)

Unit 7 lớp 1 Lesson 1 Task 1

Tạm dịch

Girl (Cô gái)

Garden (Khu vườn)

Goat (Con dê)

Gate (Cái cổng)

1.2. Unit 7 lớp 1 Lesson 1 Task 2

Point and repeat (Chỉ vào từng từ và lặp lại)

Tạm dịch

Girl (Cô gái)

Garden (Khu vườn)

Goat (Con dê)

Gate (Cái cổng)

1.3. Unit 7 lớp 1 Lesson 2 Task 3

Listen and chant (Nghe và hát)

Unit 7 lớp 1 Lesson 2 Task 3

Gggoat

Gggate

goat and a gate.

Gggirl

Gggarden

girl and a garden.

Tạm dịch

G, g, con dê

G, g, cái cổng

Một con dê và một cái cổng.

G, g, cô gái

G, g, khu vườn

Một cô gái và một khu vườn.

 

1.4. Unit 7 lớp 1 Lesson 2 Task 4

Listen and tick (Nghe và đánh dấu vào)

Guide to answer

1 – b: There’s a gate. 

2 – a: There’s a girl. 

Tạm dịch

1. Có một cái cổng.

2. Có một cô gái.

1.5. Unit 7 lớp 1 Lesson 2 Task 5

Look and trace (Xem và tập viết)

Unit 7 lớp 1 Lesson 2 Task 5

Guide to answer

Quan sát và tập viết theo nét chữ Gg

1.6. Unit 7 lớp 1 Lesson 3 Task 6

Listen and repeat (Nghe và lặp lại)

Unit 7 lớp 1 Lesson 3 Task 6

Tạm dịch

There’s a garden. (Có một khu vườn.)

1.7. Unit 7 lớp 1 Lesson 3 Task 7

Let’s talk (Hãy cùng nhau nói)

Unit 7 lớp 1 Lesson 3 Task 7

Guide to answer

a. There’s a garden

b. There’s a gate

c. There’s a girl

d. There’s a goat.

Tạm dịch

a. Có một khu vườn.

b. Có một cái cổng.

c. Có một cô gái.

d. Có một con dê.

1.8. Unit 7 lớp 1 Lesson 3 Task 8

Let’s sing! (Hát)

Unit 7 lớp 1 Lesson 3 Task 8

Tạm dịch

Có một cô gái.

Trong khu vườn.

Một cô gái trong khu vườn.

Một cô gái trong khu vườn.

Có một con dê.

Trong khu vườn.

Một con dê trong khu vườn.

Một con dê trong khu vườn.

2. Bài tập minh họa

Choose one word for each following picture (Chọn một từ tương ứng với mỗi bức tranh dưới đây)

girl        gate         garden        goat

1. …………

2. …………..

3. …………….

4. .…………….

Key

1. gate

2. girl

3. goat

4. garden

Bài trướcFun time 2 lớp 1 Kết nối tri thức – Thời gian vui học 2
Bài tiếp theoUnit 8 lớp 1 Kết nối tri thức – In the park

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây