Trang chủ Tiếng Anh lớp 1 - Kết nối Unit 3 lớp 1 Kết nối tri thức – At the street...

Unit 3 lớp 1 Kết nối tri thức – At the street market

0

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Unit 3 lớp 1 Lesson 1 Task 1

Listen and repeat (Nghe và lặp lại)

Unit 3 lớp 1 Lesson 1 Task 1

Tạm dịch

Ha(mũ)

Apple (táo)

Ca(lon)

Ba(túi)

1.2. Unit 3 lớp 1 Lesson 1 Task 2

Point and repeat (Chỉ vào từng từ và lặp lại)

Tạm dịch

Ha(mũ)

Apple (táo)

Ca(lon)

Ba(túi)

1.3. Unit 3 lớp 1 Lesson 2 Task 3

Listen and chant (Nghe và hát)

Unit 3 lớp 1 Lesson 2 Task 3

A, a, apple

A, a, bag

There’s an apple

In the bag

A, a, cat

A, a, hat

There’s a cat

On the hat

Tạm dịch

A, a, một quả táo

A, a, một cái túi

Có một quả táo

Trong cái túi

A, a, một con mèo

A, a, một cái mũ

Có một con mèo

Nằm trên mũ

Học Giỏi Tiếng Anh 100% Giáo Viên Nước Ngoài Giúp Con Phát Âm Như Tây

Luyện phát âm chuẩn như người bản xứ. Luyện kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết và tự tin tham gia các kỳ thi Tiếng Anh: Pre-Starters, Starters, Movers, Flyers.

 

1.4. Unit 3 lớp 1 Lesson 2 Task 4

Listen and tick (Nghe và đánh dấu vào)

Unit 3 lớp 1 Lesson 2 Task 4

Guide to answer

1. (A can: một cái lon)

2. b (A hat: một cái mũ)

1.5. Unit 3 lớp 1 Lesson 2 Task 5

Look and trace (Xem và tập viết)

Unit 3 lớp 1 Lesson 2 Task 5

Guide to answer

Quan sát và tập viết theo nét chữ Aa

1.6. Unit 3 lớp 1 Lesson 3 Task 6

Listen and repeat (Nghe và lặp lại)

Unit 3 lớp 1 Lesson 3 Task 6

Tạm dịch

This is my bag. (Đây là cái túi của tôi.)

1.7. Unit 3 lớp 1 Lesson 3 Task 7

Let’s talk (Hãy cùng nhau nói)

Unit 3 lớp 1 Lesson 3 Task 7

Guide to answer

a. This is my bag(Đây là cái túi của tôi.)

b. This is my hat(Đây là cái mũ của tôi.)

c. This is my apple(Đây là quả táo của tôi.)

d. This is my can(Đây là cái lon của tôi.)

1.8. Unit 3 lớp 1 Lesson 3 Task 8

Let’s sing! (Hát)

Unit 3 lớp 1 Lesson 3 Task 8

Hi, hi, hi

Hi, I’m Ann.

I’m Ann. I’m Ann. I’m Ann.

This is my apple.

This is my hat.

This is my bag.

This is my can.

Tạm dịch

Xin chào.

Xin chào. Tôi là Ann.

Đây là quả táo của tôi.

Đây là cái mũ của tôi.

Đây là cái túi của tôi.

Đây là cái lon của tôi.

2. Bài tập minh họa

Complete the word with suitable letter (Hoàn thành các từ sau với một chữ cái thích hợp)

1. h_t

2. _ pple

3. _ an

4. _ ag

Key

1. hat

2. apple

3. can

4. bag

Bài trướcFun time 1 lớp 1 Kết nối tri thức – Thời gian vui học 1
Bài tiếp theoUnit 4 lớp 1 Kết nối tri thức – In the bedroom

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây