Trang chủ Tiếng Anh lớp 1 - Kết nối Unit 2 lớp 1 Kết nối tri thức – In the dining...

Unit 2 lớp 1 Kết nối tri thức – In the dining room

0

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Unit 2 lớp 1 Lesson 1 Task 1

Listen and repeat (Nghe và lặp lại)

Unit 2 lớp 1 Lesson 1 Task 1

Tạm dịch

Cake (bánh)

Car (xe)

Cup (cốc)

Cat (mèo)

1.2. Unit 2 lớp 1 Lesson 1 Task 2

Point and repeat (Chỉ vào từng từ và lặp lại)

Cake (bánh)

Car (xe)

Cup (cốc)

Cat (mèo)

1.3. Unit 2 lớp 1 Lesson 2 Task 3

Listen and chant (Nghe và hát)

Unit 2 lớp 1 Lesson 2 Task 3

C, c, a cup

C, c, a cake

cup and a cake

C, c, a cat

C, c, a car

cat and a car

Tạm dịch

C, c, một cái cốc

C, c, một cái bánh

Một cái cốc và một cái bánh

C, c, một con mèo

C, c, một chiếc xe ô tô

Một con mèo và một chiếc xe ô tô

Listen and tick (Nghe và đánh dấu vào)

Unit 2 lớp 1 Lesson 2 Task 4

Guide to answer

1. a (A cat: một con mèo)

2. b (A cake: một cái bánh)

1.5. Unit 2 lớp 1 Lesson 2 Task 5

Look and trace (Xem và tập viết)

Unit 2 lớp 1 Lesson 2 Task 5

Guide to answer

Quan sát và tập viết theo nét chữ Cc

1.6. Unit 2 lớp 1 Lesson 3 Task 6

Listen and repeat (Nghe và lặp lại)

Unit 2 lớp 1 Lesson 3 Task 6

Tạm dịch

– I have a car: Tôi có một chiếc xe ô tô.

1.7. Unit 2 lớp 1 Lesson 3 Task 7

Let’s talk (Hãy cùng nhau nói)

Unit 2 lớp 1 Lesson 3 Task 7

Guide to answer

a. I have a car(Tôi có một chiếc xe ô tô.)

b. I have a cake(Tôi có một cái bánh.)

c. I have a cup(Tôi có một cái cốc.)

d. I have a cat(Tôi có một con mèo.)

1.8. Unit 2 lớp 1 Lesson 3 Task 8

Let’s sing! (Hát)

Unit 2 lớp 1 Lesson 3 Task 8

I have a cup.

I have a car.

I have a cup and I have a car.

I have a cake.

I have a cat.

I have a cake and I have a cat.

Tạm dịch

Tôi có một cái cốc.

Tôi có một chiếc xe ô tô.

Tôi có một cái cốc và tôi có một chiếc ô tô.

Tôi có một cái bánh.

Tôi có một con mèo.

Tôi có một cái bánh và tôi có một con mèo.

2. Bài tập minh họa

Write the correct words (Viết đúng các từ sau)

1. 

2.

3.

4.

Key

1. car

2. cat

3. cup

4. cake

Bài trướcUnit 1 lớp 1 Kết nối tri thức – In the school playground
Bài tiếp theoFun time 1 lớp 1 Kết nối tri thức – Thời gian vui học 1

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây