Trang chủ Tiếng Anh lớp 1 - Kết nối Unit 1 lớp 1 Kết nối tri thức – In the school...

Unit 1 lớp 1 Kết nối tri thức – In the school playground

1

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Unit 1 lớp 1 Lesson 1 Task 1

Listen and repeat (Nghe và lặp lại)

Unit 1 lớp 1 Lesson 1 Task 1

Bike (Xe đạp)

Ball (Quả bóng)

Bill (Bill)

Book (Sách)

1.2. Unit 1 lớp 1 Lesson 1 Task 2

Point and repeat (Chỉ vào từng từ và lặp lại)

Bike (Xe đạp)

Ball (Quả bóng)

Bill (Bill)

Book (Sách)

1.3. Unit 1 lớp 1 Lesson 2 Task 3

Listen and chant (Nghe và hát)

Unit 1 lớp 1 Lesson 2 Task 3

Tạm dịch

B, b, bóng

Một quả bóng, một quả bóng

B, b, một quả bóng

B, b, cuốn sách

Một cuốn sách, một cuốn sách

B, b, một cuốn sách

B, b, xe đạp

Một chiếc xe đạp, một chiếc xe đạp, 

B, b, xe đạp

Listen and tick (Nghe và đánh dấu vào)

Unit 1 lớp 1 Lesson 2 Task 4

Guide to answer

1. b; 2. b

1.5. Unit 1 lớp 1 Lesson 2 Task 5

Look and trace (Xem và tập viết)

Unit 1 lớp 1 Lesson 2 Task 5

Guide to answer

Quan sát và tập viết theo nét chữ Bb

1.6. Unit 1 lớp 1 Lesson 3 Task 6

Listen and repeat (Nghe và lặp lại)

Unit 1 lớp 1 Lesson 3 Task 6

Guide to answer

Hi. I’m Bill (Xin chào. Tôi là Bill.)

Bye, Bill. (Tạm biệt, Bill)

1.7. Unit 1 lớp 1 Lesson 3 Task 7

Let’s talk (Hãy cùng nhau nói)

Unit 1 lớp 1 Lesson 3 Task 7.1

Unit 1 lớp 1 Lesson 3 Task 7.2

Guide to answer

Hi. I’m Bill (Xin chào. Tôi là Bill.)

Bye, Bill. (Tạm biệt, Bill)

1.8. Unit 1 lớp 1 Lesson 3 Task 8

Let’s sing! (Hát)

Unit 1 lớp 1 Lesson 3 Task 8

Hi, I’m Ba.

Hi, I’m Bill.

Hi, Bill. I’m Ba.

Hi, Ba. I’m Bill.

Tạm dịch

Xin chào. Tôi là Ba.

Xin chào. Tôi là Bill.

Xin chào. Tôi là Bill. Xin chào. Tôi là Ba.

Xin chào. Tôi là Ba. Xin chào. Tôi là Bill.

2. Bài tập minh họa

A. Write the sentences (Viết thành câu hoàn chỉnh)

1. I’m/ Hi,/ Ba

2. Bill/ Bye,

3. a/ book/ B,/ b,

B. Complete the words (Hoàn thành các từ sau)

1. _ook

2. _ike

3. _all

4. _ill

Key

A. 

1. Hi, I’m Ba.

2. Bye, Bill

3. B, b, a book

B.

1. book

2. bike

3. ball

4. Bill

Bài trướcBài 20: Ôn tập và kể chuyện trang 52, 53 SGK Tiếng Việt 1 tập 1 Kết nối tri thức
Bài tiếp theoUnit 2 lớp 1 Kết nối tri thức – In the dining room

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây