Trang chủ Tiếng Anh lớp 1 - Kết nối Review 4 lớp 1 Kết nối tri thức – Ôn tập 4

Review 4 lớp 1 Kết nối tri thức – Ôn tập 4

1

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Unit 13-16 lớp 1 Review 4 Task 1

Listen and repeat (Nghe và lặp lại)

Unit 13-16 lớp 1 Review 4 Task 1

Tạm dịch

1. Xin chào, Lucy!

Xin chào, Phil!

Xin chào, Nam!

Xin chào, Sue!

2. Tạm biệt!

Tạm biệt!

3. Nhìn kìa! Tôi có thể thấy một con gấu bông.

Đó là con gấu bông của Lucy.

4. Dừng lại! Lucy! Con gấu bông của bạn kìa!

1.2. Unit 13-16 lớp 1 Review 4 Task 2

Look and circle (Nhìn và khoanh tròn)

Unit 13-16 lớp 1 Review 4 Task 2

Guide to answer

– Teddy bear

– Foot

– Windows

– Face

Tạm dịch

– Con gấu bông

– Bàn chân

– Cửa sổ

– Khuôn mặt

1.3. Unit 13-16 lớp 1 Self-check Task 1

Listen and tick (Nghe và đánh dấu)

Unit 13-16 lớp 1 Self-check Task 1

Guide to answer

1. a – Window

2. b – Teddy bear

3. b – Foot

Tạm dịch

1. Cửa sổ

2. Con gấu bông

3. Bàn chân

 

1.4. Unit 13-16 lớp 1 Self-check Task 2

Listen and circle (Nghe và khoanh tròn)

1. o        w

2. l        n

3. f        b

4. d        t

Guide to answer

1. w

2. n

3. f

4. t

Lập trình Scratch + Python giúp Trẻ tự lập trình các Game trí tuệ thông qua khối lệnh cơ bản

Làm chủ ngôn ngữ lập trình để rèn tư duy logic với nhiều hủ đề đa dạng từ tạo câu chuyện đến lập trình game.

 

1.5. Unit 13-16 lớp 1 Self-check Task 3

Listen and tick or cross (Nghe và đánh dấu hoặc gạch chéo)

Unit 13-16 lớp 1 Self-check Task 3

Guide to answer

1. ✓

2. X

3. ✓

4. X

1. She’s having noodles.

2. Point to your mother.

3. Point to your father.

4. He’s running.

Tạm dịch

1. Cô ấy đang ăn mì.

2. Chỉ vào mẹ của bạn.

3. Chỉ vào bố của bạn.

4. Cậu ấy đang chạy.

1.6. Unit 13-16 lớp 1 Self-check Task 4

Read and tick (Đọc và đánh dấu)

Unit 13-16 lớp 1 Self-check Task 4

Guide to answer

1. b

2. a

3. b

Tạm dịch

1. Father: bố

2. Six footballs: sáu quả bóng

3. A window: một cái cửa sổ

1.7. Unit 13-16 lớp 1 Self-check Task 5

Finds the words (Tìm các từ sau)

Unit 13-16 lớp 1 Self-check Task 5

Tạm dịch

– Face: khuôn mặt

– Father: bố

– Foot: bàn chân

– Nuts: hạt lạc

– Tiger: con hổ

– Turtle: con rùa

– Water: nước

– Window: cửa sổ

1.8. Unit 13-16 lớp 1 Self-check Task 6

Write the letters (Viết các chữ cái thích hợp)

Unit 13-16 lớp 1 Self-check Task 6

Guide to answer

– Teddy bear

– Tiger

– Turtle

– Window

– Football

Tạm dịch

– Con gấu bông

– Con hổ

– Con rùa

– Cửa sổ

– Bóng đá

2. Bài tập minh họa

Look and tick or cross (Quan sát và đánh dấu hoặc gạch chéo)

1. Grandma

2. Six balls

3. A door

4. He’s running

5. A mouth

Key

1. X

2. X

3. ✓

4. ✓

5. X

Bài trướcUnit 16 lớp 1 Kết nối tri thức – At home
Bài tiếp theoUnit Starter lớp 1 Chân trời sáng tạo – Lesson 1: Words

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây