Trang chủ Tiếng Anh lớp 1 – Chân trời Unit Starter lớp 1 Chân trời sáng tạo – Lesson 2: Grammar...

Unit Starter lớp 1 Chân trời sáng tạo – Lesson 2: Grammar and Song

0

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Unit Starter lớp 1 Lesson 2 Task 1

Listen and repeat (Nghe và lặp lại)

Click here to listenWhat’s your name? (Bạn tên là gì?)

I’m Rosy. (Tôi là Rosy.)

1.2. Unit Starter lớp 1 Lesson 2 Task 2

Listen and sing (Nghe và hát)

Click here to listenUnit Starter lớp 1 Lesson 2 Task 2

Audio script

Hello, hello. What’s your name?

I’m Rosy. I’m Rosy

Hello, hello.

Hello, hello. What’s your name?

I’m Tim. I’m Tim

Hello, hello.

Hello, hello. What’s your name?

ka-ka, ka-ka

Hello, hello.

Goodbye. Goodbye. Goodbye to you, Rosy, Tim and Billy.

Goodbye. Goodbye.

Tạm dịch

Xin chào, xin chào. Bạn tên là gì?

Tôi là Rosy. Tôi là Rosy.

Xin chào, xin chào.

Xin chào, xin chào. Bạn tên là gì?

Tôi là Tim. Tôi là Tim.

Xin chào, xin chào.

Xin chào, xin chào. Bạn tên là gì?

ka-ka, ka-ka

Xin chào, xin chào.

Tạm biệt. Tạm biêt. Tạm biệt các bạn, Tim, Rosy và Billy.

Tạm biêt. Tạm biệt.

1.3. Unit Starter lớp 1 Lesson 2 Task 3

Listen, point and repeat (Nghe, chỉ vào và lặp lại)

Click here to listenListen to your teacher.

Listen to your teacher

Stand up.

Stand up

Sit down.

Sit down

Raise your hand.

Raise your hand

Line up.

Line up

Tạm dịch

Lắng nghe cô giáo bạn nói.

Đứng dậy.

Ngồi xuống.

Giơ tay.

Xếp hàng.

Write (Viết lại các câu sau)

1. your/ name?/ What

…………………………..

2. Billy/ I’m

………………………..

3. you, Rosy./ to/ Goodbye

………………………..

4. your/ name?/ What/ Hello!

………………………..

Key

1. What’s your name?

2. I’m Billy.

3. Goodbye to you, Rosy.

4. Hello! What’s your name?

Bài trướcUnit Starter lớp 1 Chân trời sáng tạo – Lesson 1: Words
Bài tiếp theoUnit Starter lớp 1 Chân trời sáng tạo – Lesson 3: Sounds and letters

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây