Trang chủ Tiếng Anh lớp 1 – Chân trời Unit 4 lớp 1 Chân trời sáng tạo – Lesson 4: Numbers

Unit 4 lớp 1 Chân trời sáng tạo – Lesson 4: Numbers

0

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Unit 4 lớp 1 Lesson 4 Task 1

Listen, point and repeat. Write (Nghe, chỉ vào và lặp lại. Viết)

Click here to listenUnit 4 lớp 1 Lesson 4 Task 1

Nine (chín)

Ten (mười)

1.2. Unit 4 lớp 1 Lesson 4 Task 2

Point and sing (Chỉ vào và hát)

Click here to listenAudio script

They’re lions

They’re lions

They’re lions at the zoo

One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine

Nine lions at the zoo

They’re birds

They’re birds

They’re birds at the zoo

One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten

Ten birds at the zoo

Tạm dịch

Chúng là sư tử

Chúng là sư tử

Chúng là sư tử ở trong sở thú

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín

Chín con sư tử trong sở thú

Chúng là con chim

Chúng là con chim

Chúng là con chim trong sở thú

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười

Mười con chim trong sở thú

1.3. Unit 4 lớp 1 Lesson 4 Task 3

Count, circle and say (Đếm, khoanh tròn và nói)

Unit 4 lớp 1 Lesson 4 Task 3

Guide to answer

– One, two, three, four, five, six – six pandas

– One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine – nine bears

– One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten – ten lions

– One, two, three, four, five, six, seven – seven hippos

Tạm dịch

– Six pandas: sáu con gấu trúc

– Nine bears: chín con gấu

– Ten lions: mười con sư tử

– Seven hippos: bảy con hà mã

Write the correct number (Viết con số thích hợp)

1. ……………..

2. …………………..

3. ……………….

4. ………………….

Key

1. nine

2. ten

3. nine

4. ten

Bài trướcUnit 4 lớp 1 Chân trời sáng tạo – Lesson 3: Sounds and letters
Bài tiếp theoUnit 4 lớp 1 Chân trời sáng tạo – Lesson 5: Sounds and letters

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây