Trang chủ Tiếng Anh lớp 1 – Chân trời Unit 3 lớp 1 Chân trời sáng tạo – Lesson 4: Numbers

Unit 3 lớp 1 Chân trời sáng tạo – Lesson 4: Numbers

0

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Unit 3 lớp 1 Lesson 4 Task 1

Listen, point and repeat. Write (Nghe, chỉ vào và lặp lại. Viết)

Click here to listenUnit 3 lớp 1 Lesson 4 Task 1

Seven (bảy)

Eight (tám)

1.2. Unit 3 lớp 1 Lesson 4 Task 2

Point and sing (Chỉ vào và hát)

Click here to listenAudio script

How many cars? How many cars?

One, two, three, four, five, six, seven

Seven cars, seven cars

How many balloons? How many balloons?

One, two, three, four, five, six, seven, eight

Eight balloons, eight balloons

Tạm dịch

Có bao nhiêu cái ô tô? Có bao nhiêu cái ô tô?

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy

Bảy cái ô tô, bảy cái ô tô

Có bao nhiêu quả bóng bay? Có bao nhiêu quả bóng bay?

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám

Tám quả bóng bay, tám quả bóng bay

1.3. Unit 3 lớp 1 Lesson 4 Task 3

Count, circle and say (Đếm, khoanh tròn và nói)

Unit 3 lớp 1 Lesson 4 Task 3

Guide to answer

– One, two, three, four, five, six, seven. Seven balloons (bảy bong bóng bay)

– One, two, three, four, five, six, seven, eight. Eight cars (tám chiếc xe ô tô)

– one, two. Two robots (hai người máy)

Write the correct number (Viết con số thích hợp)

1. 

2.

3.

4. 

Key

1. Seven

2. Eight

3. Six

4. Four

Bài trướcUnit 3 lớp 1 Chân trời sáng tạo – Lesson 3: Sounds and letters
Bài tiếp theoUnit 3 lớp 1 Chân trời sáng tạo – Lesson 5: Sounds and letters

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây