Trang chủ Tiếng Anh lớp 1 – Chân trời Unit 3 lớp 1 Chân trời sáng tạo – Lesson 2: Grammar...

Unit 3 lớp 1 Chân trời sáng tạo – Lesson 2: Grammar and Song

0

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Unit 3 lớp 1 Lesson 2 Task 1

Listen and repeat (Nghe và lặp lại)

Click here to listenIs it a balloon? (Nó có phải là quả bóng bay không?)

Yes, it is. (Đúng vậy.)

No, it isn’t. (Không phải.)

1.2. Unit 3 lớp 1 Lesson 2 Task 2

Listen and sing (Nghe và hát)

Click here to listenUnit 3 lớp 1 Lesson 2 Task 2

Audio script

Is it a plane?

Is it a plane?

Yes, it is. It’s a plane

Is it a robot?

Is it a robot?

No, it isn’t. It’s a car

Is it a puppet?

Is it a puppet?

No, it isn’t. It’s a teddy

Is it a balloon?

Is it a balloon?

Yes, it is. It’s a balloon

Tạm dịch

Nó có phải là cái máy bay không?

Nó có phải là cái máy bay không?

Đúng vậy. Nó là cái máy bay

Nó có phải là người máy không?

Nó có phải là người máy không?

Không phải. Nó là ô tô

Nó có phải là con rối không?

Nó có phải là con rối không?

Không phải. Nó là con gấu bông

Nó có phải là quả bóng bay không?

Nó có phải là quả bóng bay không?

Đúng vậy. Nó là quả bóng bay

1.3. Unit 3 lớp 1 Lesson 2 Task 3

Match. Ask and answer (Nối. Hỏi và trả lời)

Unit 3 lớp 1 Lesson 2 Task 3

Guide to answer

1. Is it a plane? (Nó có phải là cái máy bay không?) 

No, it isn’t. It’s a balloon. (Không phải. Nó là quả bóng bay)

2. Is it a car? (Nó có phải cái ô tô không?)

Yes, it is. (Đúng vậy)

3. Is it a robot? (Nó có phải là người máy không?) 

Yes, it is. (Đúng vậy)

4. Is it a puppet? (Nó có phải con rối không?)

No, it isn’t. It’s a teddy bear. (Không phải. Nó là con gấu bông.)

Write your answer (Viết câu trả lời của bạn)

1. Is it a plane?

……………..

2. Is it a notebook?

………………..

3. Is it a teddy bear?

……………..

4. Is it a robot?

………………

Key

1. Yes, it is.

2. No, it isn’t. It’s a balloon.

3. Yes, it is.

4. No, it isn’t. It’s a puppet.

Bài trướcUnit 3 lớp 1 Chân trời sáng tạo – Lesson 1: Words
Bài tiếp theoUnit 3 lớp 1 Chân trời sáng tạo – Lesson 3: Sounds and letters

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây