Trang chủ Tiếng Anh lớp 1 – Chân trời Unit 2 lớp 1 Chân trời sáng tạo – Lesson 4: Numbers

Unit 2 lớp 1 Chân trời sáng tạo – Lesson 4: Numbers

0

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Unit 2 lớp 1 Lesson 4 Task 1

Listen, point and repeat. Write (Nghe, chỉ vào và lặp lại. Viết)

Click here to listenUnit 2 lớp 1 Lesson 4 Task 1

Five (năm)

Six (sáu)

1.2. Unit 2 lớp 1 Lesson 4 Task 2

Point and sing (Chỉ vào và hát)

Click here to listenAudio script

One two three four five

Little crayons

One two three four five

Little crayons

One two three four five

Little crayons

Five five five five five

One two three four five six

Little pencils

One two three four five six

Little pencils

One two three four five six

Little pencils

One two three four five six

Little pencils

Six six six six six

Tạm dịch

Một, hai, ba, bốn, năm

Những chiếc bút sáp màu nhỏ

Một, hai, ba, bốn, năm

Những chiếc bút sáp màu nhỏ

Một, hai, ba, bốn, năm

Những chiếc bút sáp màu nhỏ

Năm, năm, năm, năm, năm

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu

Sáu cái bút chì nhỏ

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu

Sáu cái bút chì nhỏ

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu

Sáu cái bút chì nhỏ

Sáu, sáu, sáu, sáu, sáu

1.3. Unit 2 lớp 1 Lesson 4 Task 3

Follow and count (Theo dõi và đếm)

Guide to answer

– One, two, three, four, five, six. Six notebooks (Sáu quyển vở)

– One, two, three, four, five. Five chairs (Năm cái ghế)

Count, circle and say (Đếm, khoanh tròn và nói)

Unit 2 lớp 1 Lesson 4 Task 4

Guide to answer

– One, two, three, four. Four notebooks (Bốn quyển vở)

– One, two, three, four, five, six. Six crayons (Sáu bút chì màu)

– One. One pencil (Một cây bút chì)

Học Giỏi Tiếng Anh 100% Giáo Viên Nước Ngoài Giúp Con Phát Âm Như Tây

Luyện phát âm chuẩn như người bản xứ. Luyện kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết và tự tin tham gia các kỳ thi Tiếng Anh: Pre-Starters, Starters, Movers, Flyers.

 

2. Bài tập minh họa

Number 5 or number 6 (Số 5 hay số 6)

1. ………………………

2. ……………..

3. ………………

Key

1. Five

2. Six

3. Five

Bài trướcUnit 2 lớp 1 Chân trời sáng tạo – Lesson 3: Sounds and letters
Bài tiếp theoUnit 2 lớp 1 Chân trời sáng tạo – Lesson 5: Sounds and letters

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây