Trang chủ Tiếng Anh lớp 1 – Cánh diều Unit 4 lớp 1 Cánh diều – Vocabulary

Unit 4 lớp 1 Cánh diều – Vocabulary

1

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Unit 4 lớp 1 Vocabulary Task 1

Listen and point (Nghe và chỉ vào)

Click here to listenUnit 4 lớp 1 Vocabulary Task 1

Audio script

Ears, ears

Hair, hair

Arms, arms

Hands, hands

Eyes, eyes

A nose, a nose

A mouth, a mouth

Legs, legs

Feet, feet

Tạm dịch

Tai, tai

Tóc, tóc

Cánh tay, cánh tay

Bàn tay, bàn tay

Mắt, mắt

Một cái mũi, một cái mũi

Một cái miệng, một cái miệng

Chân, chân

Bàn chân, ngón chân

1.2. Unit 4 lớp 1 Vocabulary Task 2

Point and say (Chỉ vào và nói)

Ears

Hair

Arms

Hands

Eyes

A nose

A mouth

Legs

Feet

Tạm dịch

Tai

Tóc

Cánh tay

Bàn tay

Mắt

Một cái mũi

Một cái miệng

Chân

Bàn chân

2. Bài tập minh họa

Write the correct words (Viết các từ đúng tương ứng với mỗi hình)

1. ………..

2. ………..

3. ………..

4. ……….

5. ………..

6. …………….

Key

1. arms

2. a mouth

3. legs

4. feet

5. hands

6. ears

Sau đây mời các em học sinh cùng tìm hiểu Bài 76: Ôn tập. Bài giảng đã được soạn khái quát lý thuyết cần nhớ, đồng thời có các bài tập minh họa có lời giải chi tiết giúp các em dễ dàng nắm được kiến thức trọng tâm của bài.

Sau đây mời các em học sinh cùng tìm hiểu Bài 75: Ôn tập về thời gian. Bài giảng đã được soạn khái quát lý thuyết cần nhớ, đồng thời có các bài tập minh họa có lời giải chi tiết giúp các em dễ dàng nắm được kiến thức trọng tâm của bài.

Sau đây mời các em học sinh cùng tìm hiểu Bài 74: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100. Bài giảng đã được soạn khái quát lý thuyết cần nhớ, đồng thời có các bài tập minh họa có lời giải chi tiết giúp các em dễ dàng nắm được kiến thức trọng tâm của bài.

Sau đây mời các em học sinh cùng tìm hiểu Bài 72: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10. Bài giảng đã được soạn khái quát lý thuyết cần nhớ, đồng thời có các bài tập minh họa có lời giải chi tiết giúp các em dễ dàng nắm được kiến thức trọng tâm của bài.

Sau đây mời các em học sinh cùng tìm hiểu Bài 71: Ôn tập các số trong phạm vi 10. Bài giảng đã được soạn khái quát lý thuyết cần nhớ, đồng thời có các bài tập minh họa có lời giải chi tiết giúp các em dễ dàng nắm được kiến thức trọng tâm của bài.

Sau đây mời các em học sinh cùng tìm hiểu Bài 70: Em vui học toán. Bài giảng đã được soạn khái quát lý thuyết cần nhớ, đồng thời có các bài tập minh họa có lời giải chi tiết giúp các em dễ dàng nắm được kiến thức trọng tâm của bài.

Bài trướcUnit 3 lớp 1 Cánh diều – Story
Bài tiếp theoUnit 4 lớp 1 Cánh diều – Language Use

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây