Trang chủ Tiếng Anh lớp 1 – Cánh diều Unit 4 lớp 1 Cánh diều – The sound of English

Unit 4 lớp 1 Cánh diều – The sound of English

1

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Unit 4 lớp 1 The sound of English Task 12

Listen and say. Then listen again and trace (Nghe và nói. Sau đó nghe lại và vẽ theo nét đứt)

Click here to listenUnit 4 lớp 1 The sound of English Task 12

Audio script

1. J, j, j, juice, juice

2. C, c, c, cat, cat

3. X, x,x, fox, fox

Tạm dịch

1. J, j, j, nước ép, nước ép

2. C, c, c, con mèo, con mèo

3. X, x,x, con cáo, con cáo

Lập trình Scratch + Python giúp Trẻ tự lập trình các Game trí tuệ thông qua khối lệnh cơ bản

Làm chủ ngôn ngữ lập trình để rèn tư duy logic với nhiều hủ đề đa dạng từ tạo câu chuyện đến lập trình game.

 

Listen and chant (Nghe và hát)

Click here to listen


One mouth for me.

Two ears for you.

Just like the cat, and the fox, too!

Tạm dịch

Một cái miệng của tôi.

Hai cái tai của bạn.

Giống như con mèo và con cáo nữa!

2. Bài tập minh họa

Complete the words (Hoàn thành các từ sau)

1. _at

2. fo_

3. _uice

4. si_

5. _ake

Key

1. cat

2. fox

3. juice

4. six

5. cake

Sau đây mời các em học sinh cùng tìm hiểu Bài 76: Ôn tập. Bài giảng đã được soạn khái quát lý thuyết cần nhớ, đồng thời có các bài tập minh họa có lời giải chi tiết giúp các em dễ dàng nắm được kiến thức trọng tâm của bài.

Sau đây mời các em học sinh cùng tìm hiểu Bài 75: Ôn tập về thời gian. Bài giảng đã được soạn khái quát lý thuyết cần nhớ, đồng thời có các bài tập minh họa có lời giải chi tiết giúp các em dễ dàng nắm được kiến thức trọng tâm của bài.

Sau đây mời các em học sinh cùng tìm hiểu Bài 74: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100. Bài giảng đã được soạn khái quát lý thuyết cần nhớ, đồng thời có các bài tập minh họa có lời giải chi tiết giúp các em dễ dàng nắm được kiến thức trọng tâm của bài.

Sau đây mời các em học sinh cùng tìm hiểu Bài 72: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10. Bài giảng đã được soạn khái quát lý thuyết cần nhớ, đồng thời có các bài tập minh họa có lời giải chi tiết giúp các em dễ dàng nắm được kiến thức trọng tâm của bài.

Sau đây mời các em học sinh cùng tìm hiểu Bài 71: Ôn tập các số trong phạm vi 10. Bài giảng đã được soạn khái quát lý thuyết cần nhớ, đồng thời có các bài tập minh họa có lời giải chi tiết giúp các em dễ dàng nắm được kiến thức trọng tâm của bài.

Sau đây mời các em học sinh cùng tìm hiểu Bài 70: Em vui học toán. Bài giảng đã được soạn khái quát lý thuyết cần nhớ, đồng thời có các bài tập minh họa có lời giải chi tiết giúp các em dễ dàng nắm được kiến thức trọng tâm của bài.

Bài trướcUnit 4 lớp 1 Cánh diều – Content concepts
Bài tiếp theoUnit 4 lớp 1 Cánh diều – Story

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây