Trang chủ Tiếng Anh lớp 1 – Cánh diều Unit 4 lớp 1 Cánh diều – Story

Unit 4 lớp 1 Cánh diều – Story

1

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Unit 4 lớp 1 Story Task 14

Listen to the story (Nghe câu chuyện)

Click here to listenUnit 4 lớp 1 Story Task 14

Audio script

It’s Me!

Man: Mom is in the kitchen. The robot is in the kitchen, too

Mom: Oh no! A robot with four ears and three eyes!

Child: Don’t worry, Mom. It’s me!

Tạm dịch

Là con đây!

Người đàn ông: Mẹ đang ở trong bếp. Người máy cũng ở trong bếp

Mẹ: Ồ không! Một con người máy có bốn tai và ba mắt!

Con: Mẹ đừng lo. Là con đây.

Học Giỏi Tiếng Anh 100% Giáo Viên Nước Ngoài Giúp Con Phát Âm Như Tây

Luyện phát âm chuẩn như người bản xứ. Luyện kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết và tự tin tham gia các kỳ thi Tiếng Anh: Pre-Starters, Starters, Movers, Flyers.

 

Do you like the story? Circle (Bạn có thích câu chuyện không? Khoanh tròn vào sự lựa chọn)

Học sinh khoanh vào biểu tượng thể hiện sự yêu thích của bản thân đối với câu chuyện trong bài học.

2. Bài tập minh họa

Complete the word with the correct letter (Điền một chữ cái đúng để tạo thành từ hoàn chỉnh)

1. ro_ot

2. m_m

3. b_y

4. kit__en

Key

1. robot

2. mum

3. boy

4. kitchen

Sau đây mời các em học sinh cùng tìm hiểu Bài 76: Ôn tập. Bài giảng đã được soạn khái quát lý thuyết cần nhớ, đồng thời có các bài tập minh họa có lời giải chi tiết giúp các em dễ dàng nắm được kiến thức trọng tâm của bài.

Sau đây mời các em học sinh cùng tìm hiểu Bài 75: Ôn tập về thời gian. Bài giảng đã được soạn khái quát lý thuyết cần nhớ, đồng thời có các bài tập minh họa có lời giải chi tiết giúp các em dễ dàng nắm được kiến thức trọng tâm của bài.

Sau đây mời các em học sinh cùng tìm hiểu Bài 74: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100. Bài giảng đã được soạn khái quát lý thuyết cần nhớ, đồng thời có các bài tập minh họa có lời giải chi tiết giúp các em dễ dàng nắm được kiến thức trọng tâm của bài.

Sau đây mời các em học sinh cùng tìm hiểu Bài 72: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10. Bài giảng đã được soạn khái quát lý thuyết cần nhớ, đồng thời có các bài tập minh họa có lời giải chi tiết giúp các em dễ dàng nắm được kiến thức trọng tâm của bài.

Sau đây mời các em học sinh cùng tìm hiểu Bài 71: Ôn tập các số trong phạm vi 10. Bài giảng đã được soạn khái quát lý thuyết cần nhớ, đồng thời có các bài tập minh họa có lời giải chi tiết giúp các em dễ dàng nắm được kiến thức trọng tâm của bài.

Sau đây mời các em học sinh cùng tìm hiểu Bài 70: Em vui học toán. Bài giảng đã được soạn khái quát lý thuyết cần nhớ, đồng thời có các bài tập minh họa có lời giải chi tiết giúp các em dễ dàng nắm được kiến thức trọng tâm của bài.

Bài trướcUnit 4 lớp 1 Cánh diều – The sound of English
Bài tiếp theoReview Units 3-4 lớp 1 Cánh diều

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây