Trang chủ Tiếng Anh lớp 1 – Cánh diều Unit 4 lớp 1 Cánh diều – Language Use

Unit 4 lớp 1 Cánh diều – Language Use

1

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Unit 4 lớp 1 Language Use Task 3

Listen. Draw lines (Nghe. Vẽ theo đường thẳng)

Click here to listenUnit 4 lớp 1 Language Use Task 3

Audio script

1. A mouth

2. A nose

3. Hair

4. Ears

5. Eyes

6. Arms

7. Hands

8. Legs

9. Feet

Tạm dịch

1. Một cái miệng

2. Mũi

3. Tóc

4. Tai

5. Đôi mắt

6. Cánh tay

7. Bàn tay

8. Chân

9. Bàn chân

1.2. Unit 4 lớp 1 Language Use Task 4

Listen and say (Nghe và nói)

Click here to listenAudio script

I have two hands

She has two hands

Tạm dịch

Tôi có hai bàn tay.

Cô ấy có hai bàn tay.

1.3. Unit 4 lớp 1 Language Use Task 5

Listen. Stick and say (Nghe. Dán nhãn và nói)

Click here to listenAudio script

I have two arms

I have two hands

I have two eyes

I have two ears

I have two legs

I have hair

I have two feet

I have a mouth

I have a nose

Tạm dịch

Tôi có hai cánh tay

Tôi có hai bàn tay

Tôi có hai mắt

Tôi có hai tai Tôi có hai chân

Tôi có tóc

Tôi có hai bàn chân

Tôi có một cái miệng

Tôi có một cái mũi

 

1.4. Unit 4 lớp 1 Language Use Task 6

Point to the stickers. Say (Dán các nhãn dán. Nói)

Click here to listenAudio script

He has two eyes

He has two hands

She has two arms

He has two feet

He has two legs

She has two ears

She has hair

He has a nose

She has a mouth

Tạm dịch

Anh ấy có hai mắt

Anh ấy có hai bàn tay

Cô ấy có hai cánh tay

Anh ấy có hai bàn chân

Anh ấy có hai chân

Cô ấy có hai tai

Cô ấy có tóc

Anh ấy có một cái mũi

Cô ấy có một cái miệng

2. Bài tập minh họa

Have or has (Điền “have” hoặc “has” vào chỗ trống)

1. She ……… a mouth.

2. I ……… two legs.

3. We ……….. a nose.

4. He ………. two ears.

5. They ……….. two feet.

6. I ………… a nose.

7. We ……… two hands.

Key

1. She has a mouth.

2.have two legs.

3. We have a nose.

4. He has two ears.

5. They have two feet.

6.have a nose.

7. We have two hands.

Bài trướcUnit 4 lớp 1 Cánh diều – Vocabulary
Bài tiếp theoUnit 4 lớp 1 Cánh diều – Content concepts

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây