Trang chủ Tiếng Anh lớp 1 – Cánh diều Unit 4 lớp 1 Cánh diều – Content concepts

Unit 4 lớp 1 Cánh diều – Content concepts

1

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Unit 4 lớp 1 Content concepts Task 7

Listen and point. Say (Nghe và chỉ vào. Nói)

Click here to listenUnit 4 lớp 1 Content concepts Task 7

Audio script

Pink, pink, a pink crayon

Purple, purple, a purple crayon

Tạm dịch

Màu hồng, màu hồng, một cây bút chì màu hồng

Màu tím, màu tím, một cây bút chì màu tím

1.2. Unit 4 lớp 1 Content concepts Task 8

Listen and color (Nghe và tô màu)

Click here to listenUnit 4 lớp 1 Content concepts Task 8

Audio script

1. Pink crayon

2. Yellow crayon

3. Purple crayon

4. White crayon

5. Orange crayon

6. Pink crayon

Tạm dịch

1. Bút chì màu màu hồng

2. Bút chì màu màu vàng

3. Bút chì màu màu tím

4. Bút chì màu màu trắng

5. Bút chì màu màu cam

6. Bút chì màu màu hồng

Học Giỏi Tiếng Anh 100% Giáo Viên Nước Ngoài Giúp Con Phát Âm Như Tây

Luyện phát âm chuẩn như người bản xứ. Luyện kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết và tự tin tham gia các kỳ thi Tiếng Anh: Pre-Starters, Starters, Movers, Flyers.

 

1.3. Unit 4 lớp 1 Content concepts Task 9

Listen. Count and say. Trace (Nghe. Đếm và nói. Nối theo nét đứt)

Click here to listenUnit 4 lớp 1 Content concepts Task 9

Audio script

One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, nine pens

One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, ten erasers

Tạm dịch

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, chín cây bút bi

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười cục tẩy

1.4. Unit 4 lớp 1 Content concepts Task 10

Cut out the cards for Unit 4 (Cắt các thẻ cho Bài 4)

Listen. Put the card in order. Say (Nghe. Sắp xếp các thẻ theo thứ tự)

Audio scriptThree pink pencils

Four purple erasers

Seven blue books

Three orange kites

One pink pencil

How many pink pencils?

How many purple erasers?

Tạm dịch

Ba cây bút chì màu hồng

Bốn cục tẩy màu tím

Bảy cuốn sách màu xanh

Ba con diều màu cam

Một cây bút chì màu hồng

Có bao nhiêu bút chì màu hồng?

Có bao nhiêu cục tẩy màu tím?

1.5. Unit 3 lớp 1 Content concepts Task 11

Use the rest of the cards. Say. Put the card in order (Sử dụng các thẻ còn lại. Nói. Sắp xếp các thẻ theo thứ tự)

2 orange kites

OK. 3 blue books

Tạm dịch

2 con diều màu cam

Được rồi. 3 quyển sách màu xanh

2. Bài tập minh họa

Write the correct number (Viết con số thích hợp)

1. Number ………………

2. Number ………

3. ……….. blue books

4. ………… erasers

5. ………. purple crayons

Key

1. Number nine

2. Number ten

3. Nine blue books

4. Ten erasers

5. Ten purple crayons

Bài trướcUnit 4 lớp 1 Cánh diều – Language Use
Bài tiếp theoUnit 4 lớp 1 Cánh diều – The sound of English

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây