Trang chủ Tiếng Anh lớp 1 – Cánh diều Unit 3 lớp 1 Cánh diều – Story

Unit 3 lớp 1 Cánh diều – Story

1

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Unit 3 lớp 1 Story Task 13

Listen to the story (Nghe câu chuyện)

Click here to listenUnit 3 lớp 1 Story Task 13

Audio script

Eight is great

Boy: Look! My family is big. One, two, three, four, ….

Boy: … five, six, seven, eight brothers and sisters!

Boy: And eight cats, eight dogs, eight birds, and eight fish!

Tạm dịch

Số tám thật tuyệt vời

Cậu bé: Nhìn kìa! Gia đình tôi lớn. Một hai ba bốn, ….

Cậu bé: … năm, sáu, bảy, tám anh chị em!

Cậu bé: Và tám con mèo, tám con chó, tám con chim và tám con cá!

1.2. Unit 3 lớp 1 Story Task 14

Do you like the story? Circle (Bạn có thích câu chuyện không? Khoanh tròn vào sự lựa chọn)

Học sinh khoanh vào biểu tượng thể hiện sự yêu thích của bản thân đối với câu chuyện trong bài học.

2. Bài tập minh họa

Write the correct number (Viết con số đúng)

1. ………….

2. ……………

3. ……………..

4. ……………….

5. …………….

Key

1. one

2. four

3. three

4. six

5. eight

Bài trướcUnit 3 lớp 1 Cánh diều – The sound of English
Bài tiếp theoUnit 4 lớp 1 Cánh diều – Vocabulary

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây