Trang chủ Tiếng Anh lớp 1 – Cánh diều Unit 3 lớp 1 Cánh diều – Language Use

Unit 3 lớp 1 Cánh diều – Language Use

1

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Unit 3 lớp 1 Language Use Task 3

Listen and circle (Nghe và khoanh tròn)

Click here to listenUnit 3 lớp 1 Language Use Task 3

Audio script

Who’s this? – It’s my grandpa.

Who’s this? – It’s my mother.

Who’s this? – It’s my brother.

Tạm dịch

Đây là ai? – Đây là bà của tôi.

Đây là ai? – Đây là mẹ của tôi.

Đây là ai? – Đây là anh trai của tôi.

1.2. Unit 3 lớp 1 Language Use Task 4

Listen and say. Talk (Nghe và nói)

Click here to listenAudio script

Who’s this? – It’s my brother

Tạm dịch

Đây là ai? – Đây là anh trai của tôi.

Lập trình Scratch + Python giúp Trẻ tự lập trình các Game trí tuệ thông qua khối lệnh cơ bản

Làm chủ ngôn ngữ lập trình để rèn tư duy logic với nhiều hủ đề đa dạng từ tạo câu chuyện đến lập trình game.

 

1.3. Unit 3 lớp 1 Language Use Task 5

Listen. Look at the rooms. Stick and say (Nghe. Quan sát các phòng. Dán nhãn và nói)

Click here to listenUnit 3 lớp 1 Language Use Task 5

Audio script

Where’s Grandma? – In the kitchen

Where’s father? – In the living room

Where’s your sister? – In the bedroom

Where’s your brother? -In the bathroom

Where’s mother? – In the living room

Where’s Grandpa? – In the kitchen

Tạm dịch

Bà của bạn ở đâu? – Trong nhà bếp.

Bố của bạn ở đâu? – Trong phòng khách.

Em gái của bạn ở đâu? – Trong phòng ngủ.

Anh trai của bạn ở đâu? -Trong phòng tắm.

Mẹ của bạn ở đâu? – Trong phòng khách.

Ông nội của bạn ở đâu? – Trong nhà bếp.

2. Bài tập minh họa

Look and answer the questions (Quan sát và trả lời các câu hỏi)

1. Where’s your mother?

2. Where’s your brother?

3. This is my …………….

4. Where’s your sisther?

Key

1. Where’s your mother? – In the kitchen

2. Where’s your brother? – In the bathroom

3. This is my living room.

4. Where’s your sisther? – In the bedroom

Bài trướcUnit 3 lớp 1 Cánh diều – Vocabulary
Bài tiếp theoUnit 3 lớp 1 Cánh diều – Content concepts

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây