Trang chủ Tiếng Anh lớp 1 – Cánh diều Unit 3 lớp 1 Cánh diều – Content concepts

Unit 3 lớp 1 Cánh diều – Content concepts

1

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Unit 3 lớp 1 Content concepts Task 6

Listen and point. Say (Nghe và chỉ vào. Nói)

Unit 3 lớp 1 Content concepts Task 6

Audio script

Black black black

A black crayon

White white white

A white crayon

Tạm dịch

Đen đen đen

Bút chì màu đen

Trắng trắng trắng

Bút chì màu trắng

1.2. Unit 3 lớp 1 Content concepts Task 7

Listen and color (Nghe và tô màu)

Unit 3 lớp 1 Content concepts Task 7

Audio script

1. Black crayon

2. Green crayon

3. Blue crayon

4. White crayon

5. Yellow crayon

6. Black crayon

Tạm dịch

1. Bút chì màu màu đen

2. Bút chì màu màu xanh lá cây

3. Bút chì màu màu xanh

4. Bút chì màu màu trắng

5. Bút chì màu màu vàng

6. Bút chì màu màu đen

Học Giỏi Tiếng Anh 100% Giáo Viên Nước Ngoài Giúp Con Phát Âm Như Tây

Luyện phát âm chuẩn như người bản xứ. Luyện kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết và tự tin tham gia các kỳ thi Tiếng Anh: Pre-Starters, Starters, Movers, Flyers.

 

1.3. Unit 3 lớp 1 Content concepts Task 8

Listen. Count and say. Trace (Nghe. Đếm và nói. Nối theo nét đứt)

Audio script

One, two, three, four, five, six, seven, seven dolls

One, two, three, four, five, six, seven, eight, eight books

Tạm dịch

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, bảy con búp bê

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, tám cuốn sách

1.4. Unit 3 lớp 1 Content concepts Task 9

Listen. Count and say (Nghe. Đếm và nói)

How many red balls?

How many yellow pencils?

How many brown teddy bears?

How many black cars?

How many white kites?

Unit 3 lớp 1 Content concepts Task 9

Guide to answer

One, two, three, four, five, five red balls

One, two, three, four, five, six, seven, seven yellow pencils

One, two, two brown teddy bears

One, two, three, four, five, six, seven, eight, eight black cars

One, one white kite

Tạm dịch

Một, hai, ba, bốn, năm, năm quả bóng màu đỏ

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, bảy cây bút chì màu vàng

Một, hai, hai con gấu bông màu nâu

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, tám chiếc ô tô màu đen

Một, một con diều trắng

1.5. Unit 3 lớp 1 Content concepts Task 10

Listen and say. Cut out the cards for Unit 3. Ask and answer (Nghe và nói. Cắt các thẻ cho Bài 3. Hỏi và trả lời)

How many sisters? – Three sisters.

Tạm dịch

Có mấy chị? – Có ba chị em gái.

2. Bài tập minh họa

Write the correct number or color (Viết đúng con số hoặc từ chỉ màu sắc)

1. Number …………..

2. Number …………

3. ………….

4. …………….

5. ……………….

6. ………………

Key

1. Number seven

2. Number eight

3. Eight

4. Seven

5. White

6. Black

Bài trướcUnit 3 lớp 1 Cánh diều – Language Use
Bài tiếp theoUnit 3 lớp 1 Cánh diều – The sound of English

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây