Trang chủ Tiếng Anh lớp 1 – Cánh diều Unit 2 lớp 1 Cánh diều – Content concepts

Unit 2 lớp 1 Cánh diều – Content concepts

0

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Unit 2 lớp 1 Content concepts Task 6

Listen and point. Say (Nghe và chỉ vào. Nói)

Click here to listenUnit 2 lớp 1 Content concepts Task 6

Audio script

Brown, brown

A brown crayon

Orange, orange

An orange crayon

Tạm dịch

Màu nâu, màu nâu

Một bút chì màu màu nâu

Màu cam, màu cam

Một bút chì màu màu cam

1.2. Unit 2 lớp 1 Content concepts Task 7

Listen and color (Nghe và tô màu)

Audio scriptUnit 2 lớp 1 Content concepts Task 7

1. Brown crayon

2. Yellow crayon

3. Orange crayon

4. Green crayon

5. Red crayon

6. Brown crayon

Tạm dịch

1. Bút chì màu màu nâu

2. Bút chì màu màu vàng

3. Bút chì màu màu da cam

4. Bút chì màu màu xanh lá cây

5. Bút chì màu màu đỏ

6. Bút chì màu màu nâu

1.3. Unit 2 lớp 1 Content concepts Task 8

Listen. Count and say. Trace (Nghe. Đếm và nói. Nối theo nét đứt)

Click here to listenUnit 2 lớp 1 Content concepts Task 8

Audio script

One, two, three, four, five

Five balls

One, two, three, four, five, six

Six cars

Tạm dịch

Một, hai, ba, bốn, năm

Năm quả bóng

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu

Sáu ô tô

Listen. Count and say (Nghe. Đếm và nói)

Click here to listenUnit 2 lớp 1 Content concepts Task 9

Audio script

– How many orange balloons?

– How many brown teddy bears?

– How many green trucks?

Guide to answer

– One, two, three, four, five. Five orange balloons.

– One, two, three, four, five, six. Six teddy bears.

– One, two, three, four. Four trucks.

Tạm dịch

– Có bao nhiêu quả bóng bay màu da cam? Một, hai, ba, bốn, năm. Năm quả bóng bay màu da cam.

– Có bao nhiêu quả con gấu bông màu nâu? Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Sáu con gấu bông.

– Có bao nhiêu xe tải màu xanh lá cây? Một, hai, ba, bốn. Bốn xe tải.

1.5. Unit 2 lớp 1 Content concepts Task 10

Listen and say. Cut out the cards for Unit 2. Play the game (Nghe và nói. Cắt các thẻ cho Bài 2. Chơi trò chơi)

Click here to listenUnit 2 lớp 1 Content concepts Task 10

Audio script

– Four balls

– Five kites. No match

Tạm dịch

– Bốn quả bóng

– Năm cái diều. Không khớp nhau.

2. Bài tập minh họa

Answer the questions (Trả lời các câu hỏi sau)

1. How many blue books?

2. How many oranges?

3. How many red trucks?

4. How many dolls?

Key

1. Four blue books

2. Four oranges

3. Three red trucks

4. Three dolls

Bài trướcUnit 2 lớp 1 Cánh diều – Language Use
Bài tiếp theoUnit 2 lớp 1 Cánh diều – The sound of English

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây