Trang chủ Tiếng Anh lớp 1 – Cánh diều Unit 1 lớp 1 Cánh diều – Story

Unit 1 lớp 1 Cánh diều – Story

0

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Unit 1 lớp 1 Story Task 13

Listen to the story (Nghe câu chuyện)

Click here to listenUnit 1 lớp 1 Story Task 13

Audio script

Time for school

Time for school! Sit.

Four crayons for you.

A green pen for you. Two yellow pencils for you.

OK. Let’s draw

Tạm dịch

Giờ học đến rồi

Giờ học đến rồi! Hãy ngồi xuống.

Bốn bút tô màu dành cho bạn.

Một bút bi màu xanh lá cây cho bạn. Hai bút chì màu vàng cho bạn,

OK. Vẽ tranh thôi nào!

1.2. Unit 1 lớp 1 Story Task 14

Do you like the story? Circle (Bạn có thích câu chuyện không? Khoanh tròn vào sự lựa chọn)

Học sinh khoanh vào biểu tượng thể hiện sự yêu thích của bản thân đối với câu chuyện trong bài học.

2. Bài tập minh họa

Choose the correct answer (Chọn câu trả lời đúng)

1. ……….. crayons

A. three

B. four

C. five

2. ……… crayon

A. yellow

B. red

C. green

3. green …………..

A. pencil

B. pen

C. eraser

4. ………… pencils

A. three yellow

B. three red

C. three Blue

5. ……….. ruler

A. red

B. yellow

C. black

Key

1. B. four

2. C. green

3. B. pen

4. A. three yellow

5. A. red

Sau đây mời các em học sinh cùng tìm hiểu Bài 76: Ôn tập. Bài giảng đã được soạn khái quát lý thuyết cần nhớ, đồng thời có các bài tập minh họa có lời giải chi tiết giúp các em dễ dàng nắm được kiến thức trọng tâm của bài.

Sau đây mời các em học sinh cùng tìm hiểu Bài 75: Ôn tập về thời gian. Bài giảng đã được soạn khái quát lý thuyết cần nhớ, đồng thời có các bài tập minh họa có lời giải chi tiết giúp các em dễ dàng nắm được kiến thức trọng tâm của bài.

Sau đây mời các em học sinh cùng tìm hiểu Bài 74: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100. Bài giảng đã được soạn khái quát lý thuyết cần nhớ, đồng thời có các bài tập minh họa có lời giải chi tiết giúp các em dễ dàng nắm được kiến thức trọng tâm của bài.

Sau đây mời các em học sinh cùng tìm hiểu Bài 72: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10. Bài giảng đã được soạn khái quát lý thuyết cần nhớ, đồng thời có các bài tập minh họa có lời giải chi tiết giúp các em dễ dàng nắm được kiến thức trọng tâm của bài.

Sau đây mời các em học sinh cùng tìm hiểu Bài 71: Ôn tập các số trong phạm vi 10. Bài giảng đã được soạn khái quát lý thuyết cần nhớ, đồng thời có các bài tập minh họa có lời giải chi tiết giúp các em dễ dàng nắm được kiến thức trọng tâm của bài.

Sau đây mời các em học sinh cùng tìm hiểu Bài 70: Em vui học toán. Bài giảng đã được soạn khái quát lý thuyết cần nhớ, đồng thời có các bài tập minh họa có lời giải chi tiết giúp các em dễ dàng nắm được kiến thức trọng tâm của bài.

Bài trướcUnit 1 lớp 1 Cánh diều – The sound of English
Bài tiếp theoUnit 2 lớp 1 Cánh diều – Vocabulary

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây