Trang chủ Tiếng Anh lớp 1 – Cánh diều Unit 1 lớp 1 Cánh diều – Content concepts

Unit 1 lớp 1 Cánh diều – Content concepts

0

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Unit 1 lớp 1 Content concepts Task 6

Listen and point. Say (Nghe và chỉ vào. Nói)

Click here to listenUnit 1 lớp 1 Content concepts Task 6

Audio script

Green

Green

A green crayon

Yellow

Yellow

A yellow crayon

Tạm dịch

Màu xanh lá cây

Màu xanh lá cây

Một cây bút chì màu màu xanh lá cây

Màu vàng

Màu vàng

Một cây bút chì màu màu vàng

1.2. Unit 1 lớp 1 Content concepts Task 7

Listen and color (Nghe và tô màu)Unit 1 lớp 1 Content concepts Task 7

Audio script

1. Green crayon

2. Yellow crayon

3. Blue crayon

4. Green crayon

5. Red crayon

6. Yellow crayon

Tạm dịch

1. Cây bút chì màu màu xanh lá cây

2. Cây bút chì màu màu vàng

3. Cây bút chì màu màu xanh nước biển

4. Cây bút chì màu màu xanh lá cây

5. Cây bút chì màu màu đỏ

6. Cây bút chì màu màu vàng

1.3. Unit 1 lớp 1 Content concepts Task 8

Listen. Count and say. Trace (Nghe. Đếm và nói. Nối theo nét đứt)

Click here to listenUnit 1 lớp 1 Content concepts Task 8

Audio script

One, two, three, three pencils

One, two, three, four, four pens

Tạm dịch

Một, hai, ba, ba cây bút chì

Một, hai, ba, bốn, bốn cây bút bi

Listen. Count and say (Nghe. Đếm và nói)

Click here to listenUnit 1 lớp 1 Content concepts Task 9

Audio script

How many green pencils?

How many yellow pencils?

How many red pencils?

How many blue pencils?

Guide to answer

– There are four green pencils.

– There are three yellow pencils.

– There is one red pencil.

– There are two blue pencils.

Tạm dịch

Có bao nhiêu cây bút chì màu xanh lá cây? – Có bốn bút chì màu xanh lá cây.

Có bao nhiêu cây bút chì màu vàng? – Có ba bút chì màu vàng.

Có bao nhiêu cây bút chì màu đỏ? – Có một bút chì màu đỏ.

Có bao nhiêu cây bút chì màu xanh da trời? – Có hai bút chì màu xanh da trời.

1.5. Unit 1 lớp 1 Content concepts Task 10

Cut out the cards for Unit 1. Listen. Put the cards in the boxes. Say (Cắt các thẻ cho Bài 1. Nghe. Đặt các thẻ vào các hộp. Nói)– A green eraser

– A red book

– A yellow pencil

– A green pen

– A red chair

– A yellow crayon

– A blue desk

– Yellow paper

Tạm dịch

– Một cục tẩy màu xanh lá cây

– Một quyển sách màu đỏ

– Một cây bút chì màu vàng

– Một cây bút bi màu xanh lá cây

– Một cái ghế màu đỏ

– Một bút chì màu màu vàng

– Một cái bàn màu xanh nước biển

– Tờ giấy màu vàng

2. Bài tập minh họa

Complete the sentence (Hoàn thành các câu sau)

1. There are _ _ _ _ yellow ducks.

2. There is one _ _ _ _ _ pencil.

3. There are    _ _ _ _  _     _  _ _    books.

4. There are _ _ _ _ bags.

5. There are two _ _ _ _ birds.

Key

1. There are four yellow ducks.

2. There is one green pencil.

3. There are three red books.

4. There are four bags.

5. There are two blue birds.

Bài trướcUnit 1 lớp 1 Cánh diều – Language Use
Bài tiếp theoUnit 1 lớp 1 Cánh diều – The sound of English

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây