Trang chủ Tiếng Anh lớp 1 – Cánh diều Unit 0 lớp 1 Cánh diều – The sound of English

Unit 0 lớp 1 Cánh diều – The sound of English

0

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Unit 0 lớp 1 The sound of English Task 7

Listen and say. Then listen again and trace (Nghe và nói. Sau đó nghe lại và vẽ theo nét đứt)

Click here to listenUnit 0 lớp 1 The sound of English Task 7

Audio script

a.

H (/eɪtʃ/)

/h/ /h/

Hello. Hello

b. G (/dʒiː/)

/g/ /g/

Goodbye. Goodbye

Tạm dịch

a.

H (/eɪtʃ/)

/h/

Xin chào. Xin chào

b.G (/dʒiː/)

/g/

Tạm biệt. Tạm biệt

1.2. Unit 0 lớp 1 The sound of English Task 8

Listen and chant (Nghe và hát)

Unit 0 lớp 1 The sound of English Task 8Audio script

Hello, hello.

Hi there, hi.

Time to go.

Bye, goodbye!

Tạm dịch

Xin chào, xin chào.

Xin chào, xin chào

Đến giờ để rời đi

Tạm biệt, tạm biệt!

2. Bài tập minh họa

Complete the words (Hoàn thành các từ sau)

1. _ello

2. _oodbye

3. t_me

4. _i

5. o_e

6. _wo

Key

1. hello

2. goodbye

3. time

4. hi

5. one

6. two

Sau đây mời các em học sinh cùng tìm hiểu Bài 76: Ôn tập. Bài giảng đã được soạn khái quát lý thuyết cần nhớ, đồng thời có các bài tập minh họa có lời giải chi tiết giúp các em dễ dàng nắm được kiến thức trọng tâm của bài.

Sau đây mời các em học sinh cùng tìm hiểu Bài 75: Ôn tập về thời gian. Bài giảng đã được soạn khái quát lý thuyết cần nhớ, đồng thời có các bài tập minh họa có lời giải chi tiết giúp các em dễ dàng nắm được kiến thức trọng tâm của bài.

Sau đây mời các em học sinh cùng tìm hiểu Bài 74: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100. Bài giảng đã được soạn khái quát lý thuyết cần nhớ, đồng thời có các bài tập minh họa có lời giải chi tiết giúp các em dễ dàng nắm được kiến thức trọng tâm của bài.

Sau đây mời các em học sinh cùng tìm hiểu Bài 72: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10. Bài giảng đã được soạn khái quát lý thuyết cần nhớ, đồng thời có các bài tập minh họa có lời giải chi tiết giúp các em dễ dàng nắm được kiến thức trọng tâm của bài.

Sau đây mời các em học sinh cùng tìm hiểu Bài 71: Ôn tập các số trong phạm vi 10. Bài giảng đã được soạn khái quát lý thuyết cần nhớ, đồng thời có các bài tập minh họa có lời giải chi tiết giúp các em dễ dàng nắm được kiến thức trọng tâm của bài.

Sau đây mời các em học sinh cùng tìm hiểu Bài 70: Em vui học toán. Bài giảng đã được soạn khái quát lý thuyết cần nhớ, đồng thời có các bài tập minh họa có lời giải chi tiết giúp các em dễ dàng nắm được kiến thức trọng tâm của bài.

Bài trướcUnit 0 lớp 1 Cánh diều – Content concepts
Bài tiếp theoUnit 1 lớp 1 Cánh diều – Vocabulary

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây