Trang chủ Tiếng Anh lớp 1 – Cánh diều Unit 0 lớp 1 Cánh diều – Language Use

Unit 0 lớp 1 Cánh diều – Language Use

2

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Unit 0 lớp 1 Language Use Task 1

Look and listen. Say (Nhìn và nghe. Nói)

Click here to listenUnit 0 lớp 1 Language Use Task 1

Audio script

a. A: Hello. I’m Eddie. What’s your name?

B: Hi. I’m Freddy.

b. A: Goodbye, Polly!

B: Bye, Mia!

Tạm dịch

a. A: Xin chào, mình là Eddie. Tên bạn là gì?

B: Chào bạn. Mình là Freddy

b. A: Tạm biệt, Polly!

B: Tạm biệt, Mia!

1.2. Unit 0 lớp 1 Language Use Task 2

Look and listen. Say (Nhìn và nghe. Nói)Sit down; Stand up

Open your book; Close your book

Sit down!

Sit down!

Stand up!

Stand up!

Open your book!

Open your book!

Close your book!

Close your book!

Tạm dịch

Hãy ngồi xuống!

Hãy ngồi xuống!

Hãy đứng dậy!

Hãy đứng dậy!

Hãy mở sách của bạn ra!

Hãy mở sách của bạn ra!

Hãy đóng sách của bạn lại!

Hãy đóng sách của bạn lại!

2. Bài tập minh họa

Write correct phrases (Viết cụm từ đúng)

1. ………

2. ………….

3. ……….

4. ………….

Key

1. Close your book

2. Open your book

3. Sit down!

4. Stand up!

Sau đây mời các em học sinh cùng tìm hiểu Bài 76: Ôn tập. Bài giảng đã được soạn khái quát lý thuyết cần nhớ, đồng thời có các bài tập minh họa có lời giải chi tiết giúp các em dễ dàng nắm được kiến thức trọng tâm của bài.

Sau đây mời các em học sinh cùng tìm hiểu Bài 75: Ôn tập về thời gian. Bài giảng đã được soạn khái quát lý thuyết cần nhớ, đồng thời có các bài tập minh họa có lời giải chi tiết giúp các em dễ dàng nắm được kiến thức trọng tâm của bài.

Sau đây mời các em học sinh cùng tìm hiểu Bài 74: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100. Bài giảng đã được soạn khái quát lý thuyết cần nhớ, đồng thời có các bài tập minh họa có lời giải chi tiết giúp các em dễ dàng nắm được kiến thức trọng tâm của bài.

Sau đây mời các em học sinh cùng tìm hiểu Bài 72: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10. Bài giảng đã được soạn khái quát lý thuyết cần nhớ, đồng thời có các bài tập minh họa có lời giải chi tiết giúp các em dễ dàng nắm được kiến thức trọng tâm của bài.

Sau đây mời các em học sinh cùng tìm hiểu Bài 71: Ôn tập các số trong phạm vi 10. Bài giảng đã được soạn khái quát lý thuyết cần nhớ, đồng thời có các bài tập minh họa có lời giải chi tiết giúp các em dễ dàng nắm được kiến thức trọng tâm của bài.

Sau đây mời các em học sinh cùng tìm hiểu Bài 70: Em vui học toán. Bài giảng đã được soạn khái quát lý thuyết cần nhớ, đồng thời có các bài tập minh họa có lời giải chi tiết giúp các em dễ dàng nắm được kiến thức trọng tâm của bài.

Bài trướcCulture 6 lớp 1 Chân trời sáng tạo – Bondi Beach in Australia
Bài tiếp theoUnit 0 lớp 1 Cánh diều – Content concepts

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây