Trang chủ Tiếng Anh lớp 1 – Cánh diều Unit 0 lớp 1 Cánh diều – Content concepts

Unit 0 lớp 1 Cánh diều – Content concepts

0

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Unit 0 lớp 1 Content concepts Task 3

Look and listen. Say (Nhìn và nghe. Nói)

Click here to listenUnit 0 lớp 1 Content concepts Task 3

Audio script

A book

A book

A red book

A red book

A blue book

A blue book

Tạm dịch

Một quyển sách

Một quyển sách

Một quyển sách màu đỏ

Một quyển sách màu đỏ

Một quyển sách màu xanh da trời

Một quyển sách màu xanh da trời

1.2. Unit 0 lớp 1 Content concepts Task 4

Point and say (Chỉ vào và nói)

Unit 0 lớp 1 Content concepts Task 4

Guide to answer

1. A blue book

2. A red book

3. A blue book

4. A red book

Tạm dịch

1. Một quyển sách màu xanh da trời

2. Một quyển sách màu đỏ

3. Một quyển sách màu xanh da trời

4. Một quyển sách màu đỏ

1.3. Unit 0 lớp 1 Content concepts Task 5

Look and listen. Say. Trace (Nhìn và nghe. Nói. Tô chữ theo nét đứt)

Click here to listenUnit 0 lớp 1 Content concepts Task 5

Audio script

One

One

One red book

Two

Two

Two blue books

Tạm dịch

Một

Một

Một quyển sách màu đỏ

Hai

Hai

Hai quyển sách màu xanh da trời

Look and listen. Stick (Nhìn và nghe. Dán nhãn)

Click here to listenAudio script

One blue book

Two red books

One red book

Two blue books

Tạm dịch

Một quyển sách màu xanh da trời

Hai quyển sách màu đỏ

Một quyển sách màu đỏ

Hai quyển sách màu xanh da trời

2. Bài tập minh họa

Complete these phrases (Hoàn thành các cụm từ sau)

1. A r_ _ b _ _ _

2. A b _ _ _ b _ _ _

3. Number _ _ _

4. Number _ _ _

Key

1. A red book

2. A blue book

3. Number one

4. Number two

Bài trướcUnit 0 lớp 1 Cánh diều – Language Use
Bài tiếp theoUnit 0 lớp 1 Cánh diều – The sound of English

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây