Quy tắc ghi nhớ trật tự tính từ trong tiếng Anh

Trật tự tính từ trong tiếng Anh là nội dung học ngữ pháp tiếng Anh quan trọng. Bạn đã nắm vững những kiến thức ngữ pháp tiếng Anh này chưa? Để giúp bạn học ngữ pháp tiếng Anh tốt hơn, chúng tôi giúp bạn quy tắc ghi nhớ trật tự tính từ trong tiếng Anh. Những quy tắc này bạn hãy ghi nhớ để sử dụng tính từ đúng nhất nhé!

Quy tắc ghi nhớ trật tự tính từ trong tiếng Anh

Tính từ là từ bổ trợ cho danh từhoặc đại từ, nó giúp miêu tả các đặc tính của sự vật, hiện tượng mà danh từ đó đại diện.

Quy tắc ghi nhớ trật tự tính từ trong tiếng Anh

Khi dùng 2 tính từ trở lên để miêu tả 1 danh từ ta dùng dấu phẩy (,) để phân loại tính từ. Trật tự các tính từ được quy định theo thứ tự sau: Opinion – Size – Age – Shape – Color – Origin – Material – Purpose.

Vị trí của trật tự tính từ như sau:

-Opinion – tính từ chỉ quan điểm, sự đánh giá. Ví dụ: beautiful, wonderful, terrible…

-Size – tính từ chỉ kích cỡ. Ví dụ: big, small, long, short, tall…

-Age – tính từ chỉ độ tuổi. Ví dụ: old, young, old, new…

-Color – tính từ chỉ màu sắc. Ví dụ: orange, yellow, light blue, dark brown ….

-Origin – tính từ chỉ nguồn gốc, xuất xứ. Ví dụ: Japanese,American, British,Vietnamese…

-Material – tính từ chỉ chất liệu . Ví dụ: stone, plastic, leather, steel, silk…

-Purpose – tính từ chỉ mục đích, tác dụng.

1.Tính từ chỉ quan điểm

Ví dụ:

good

bad

lovely

strange

beautiful

nice

brilliant

excellent

awful

important

wonderful

nasty

2.Tính từ chỉ quan điểm, ý kiến

Những loại tính từ này được dùng để miêu tả cụ thể một loại danh từ cụ thể.

3.Tính từ về màu sắc (color), nguồn gốc (origin), chất liệu (material) và mục đích (purpose)

Các tính từ này được sắp xếp theo thứ tự:

Màu sắc (color) : red, white, blue, yellow, green,…

Nguồn gốc (origin): American, English, Spanish,….

Chất liệu (material): cotton, silk, clay,….

Mục đích (purpose): swimming, wedding, riding, sleeping, flower,…

Danh từ (noun)

Quy tắc ghi nhớ trật tự tính từ trong tiếng Anh

4.Tính từ tiếng Anh chỉ kích cỡ (size), chiều dài (length) và chiều cao (height)

Tính từ chỉ kích cỡ (size), chiều dài (length) và chiều cao (height) …thường đặt trước các tính từ chỉ màu sắc, nguồn gốc, chất liệu và mục đích.

5.Tính từ diễn tả sự phê phán hay thái độ

Những tính từ diễn tả sự phê phán (judgements) hay thái độ (attitudes) ví dụ như: lovely, perfect, wonderful, silly…đặt trước các tính từ khác.

Ví dụ: a lovely small white cat.

Để học ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả, các bạn hãy tìm cho mình phương pháp học phù hợp với khả năng và trình độ tiếng Anh của mình. Có rất nhiều tài liệu học ngữ pháp tiếng Anh, các bạn hãy lưu ý lựa chọn một loại ngữ pháp để học, tránh học nhiều tài liệu cùng lúc sẽ bị loạn. Học ngữ pháp tiếng Anh nói riêng và học tiếng Anh nói chung các bạn cần chú ý đến những cách học và nội dung học phù hợp nhé!