Học từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh chủ đề Kitchen phần 2

Học từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh là một trong những cách học tiếng Anh hiệu quả được nhiều người sử dụng. Có rất nhiều cách học từ vựng tiếng Anh, hệ thống từ vựng tiếng Anh theo chủ đề và học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề hình ảnh sẽ là cách để bạn nắm vững được từ vựng tiếng Anh dễ dàng nhất. Học từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh chủ đề Kitchen phần 2 này chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn những từ vựng tiếng Anh chủ đề nhà bếp qua hình ảnh.

Học từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh chủ đề Kitchen phần 2

Từ vựng tiếng Anh chủ đề nhà bếp và hình ảnh tiếng Anh chủ đề nhà bếp này sẽ giúp các bạn học từ vựng nhanh hơn và có hệ thống hơn.

Học từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh chủ đề Kitchen phần 2

-pot /pɒt/: nồi

-skillet /ˈskɪl.ɪt/: chảo rán

-tray /treɪ/: khay

-teakettle /’tiː.ket.ļ/: ấm đun nước pha trà

-knife /naɪf/: dao

-cutting board /ˈkʌt.ɪŋ bɔːd/: thớt

-whisk /wɪsk/: cái đánh trứng (hoặc kem)

-rolling pin /ˈrəʊ.lɪŋ pɪn/: cán lăn bột

-dough /dəʊ/: bột nhão

-muffin pan /ˈmʌf.ɪn pæn/: khuôn nướng bánh

-spatula /ˈspætʃələ/: bàn xẻng

-grater /ˈgreɪ.təʳ/: cái nạo

-colander /ˈkɒl.ən.dər/: cái chao

-strainer /ˈstreɪ.nəʳ/: phễu lọc

-measuring cup /’meʒərɪŋ kʌp/: cốc đo (lượng nước)

-measuring spoon /’meʒərɪŋ spuːn/: thìa (dùng để lấy lượng phù hợp)

-apron /ˈeɪ.prən/: tạp dề

-stain /steɪn/: vết bẩn

Học từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh chủ đề Kitchen phần 2 4

Hình ảnh từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh

 

Học tiếng Anh theo chủ đề và qua hình ảnh là cách giúp bạn học từ vựng nhanh nhất và hiệu quả nhất. Học tiếng Anh về cơ bản bạn cần có một phương pháp phù hợp nhất với các bạn. Để học từ vựng tiếng Anh nói riêng và học tiếng Anh nói chung hiệu quả nhất các bạn hãy lưu ý: học theo phương pháp phù hợp nhất với khả năng của mình, tài liệu học tiếng Anh phải đạt chuẩn, hãy chuẩn bị tinh thần học tiếng Anh không mệt mỏi.Chúc các bạn học tiếng Anh thành công!