Học tiếng Anh qua bài hát Wheels on the bus

Wheels on the bus

The wheels on the bus go round and round,

round and round,

round and round.

The wheels on the bus go round and round,

all through the town.

The wipers on the bus go Swish, swish, swish;

Swish, swish, swish;

Swish, swish, swish.

The wipers on the bus go Swish, swish, swish,

all through the town.

The horn on the bus goes Beep, beep, beep;

Beep, beep, beep;

Beep, beep, beep.

The horn on the bus goes Beep, beep, beep,

all through the town..

The money on the bus goes, Clink, clink, clink;

Clink, clink, clink;

Clink, clink, clink.

The money on the bus goes, Clink, clink, clink,

all through the town.

The Driver on the bus says “Move on back,

move on back, move on back;”

The Driver on the bus says “Move on back”,

all through the town.

The baby on the bus says “Wah, wah, wah;

Wah, wah, wah;

Wah, wah, wah”.

The baby on the bus says “Wah, wah, wah”,

all through the town.

The mommy on the bus says “Shush, shush, shush;

Shush, shush, shush;

Shush, shush, shush.”

The mommy on the bus says “Shush, shush, shush”

all through the town.

Những bánh xe Buýt

Bánh xe buýt xoay tròn xoay tròn

Tròn tròn tròn

Lăn vòng quanh vòng quanh

Bánh xe buýt lăn tròn tròn tròn

Cả ngày dài.

Còi xe buýt bi bo bi bo

Bíp bíp bíp

Bíp bíp bíp

Còi xe buýt bí bo bí bo

Suốt cả ngày.

Những người dọn xe quét xoèn xoẹt xoèn xoẹt

Xoèn xoẹt xoèn xoẹt

Cả ngày dài.

Đứa bé trên xe khóc oa oa oa

Oa oa oa

Oà òa òa

Đứa bé khóc oa oa oa

Suốt cả ngày dài.

Chuông xe buýt đánh tinh tinh tinh

Tinh tinh tinh

Tình tình tình

Chuông xe buýt đánh tinh tinh tinh

Suốt cả ngày.

Bánh xe buýt lăn tròn lăn tròn

Tròn thật tròn

Tròn thật tròn

Bánh xe buýt lăn tròn lăn tròn

Suốt cả ngày!!!

Học tiếng Anh qua bài hát Wheels on the bus