Hình ảnh tiếng Anh về các vật dụng trong nhà

Học tiếng Anh qua hình ảnh là cách học nhanh, giúp người học tiếng Anh có thể nắm bắt được một lượng từ vựng tiếng Anh qua những hình ảnh sinh động. Đối với những nhóm từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh, người học tiếng Anh cần chú ý đến những điểm quan trọng đó là phải học theo từng chủ đề và những hình ảnh tiếng Anh phải chân thực và dễ học.

Hình ảnh tiếng Anh về các vật dụng trong nhà là một trong những nhóm từ vựng tiếng Anh theo chủ đề gần gũi với các bạn học tiếng Anh, phục vụ cho tiếng Anh giao tiếp của các bạn.

Hình ảnh tiếng Anh về các vật dụng trong nhà

Với nhóm từ vựng tiếng Anh về các vật dụng trong nhà các bạn có thể tham khảo thêm những nhóm từ vựng và hình ảnh khác nhau để tạo thêm những chủ đề mới hay mở rộng hơn chủ đề để học tiếng Anh được tốt hơn. Nhìn chung những hình ảnh tiếng Anh không quá khó để giúp các bạn học tiếng Anh.

-rug /rʌg/: thảm lau chân

-logs /lɒgz/: những khúc gỗ mới đốn, mới xẻ

-fireplace /ˈfaɪə.pleɪs/: lò sưởi

Hình ảnh tiếng Anh về các vật dụng trong nhà

Hình ảnh từ vựng tiếng Anh

-couch /kaʊtʃ/: trường kỉ

-coffee table /ˈkɒf.i ˈteɪ.bļ/: bàn uống nước, bàn trà

-cigarette /ˌsɪɡəˈret/: điếu thuốc lá

Hình ảnh tiếng Anh về các vật dụng trong nhà 1

Tiếng Anh qua hình ảnh chủ đề các vật dụng trong nhà

-chair /tʃeəʳ/: ghế

-armchair /ˈɑːm.tʃeəʳ/: ghế bành

-rocking chair /ˈrɒkɪŋ tʃeəʳ/: ghế bập bênh

Hình ảnh tiếng Anh về các vật dụng trong nhà 2

Từ vựng kết hợp hình ảnh giúp bạn học nhanh hơn

-stool /stuːl/: ghế đẩu

-shelves /ʃelvz/: những giá sách

-bookcase /ˈbʊk.keɪs/: tủ sách

Hình ảnh tiếng Anh về các vật dụng trong nhà 3

Học tiếng Anh qua những hình ảnh thú vị

Đối với những nhóm từ vựng tiếng Anh theo chủ đề, các bạn hãy chú ý mở rộng nhóm từ để học. Từ vựng tiếng Anh kết hợp với hình ảnh sẽ là những tài liệu học tiếng Anh quan trọng cho các bạn. Để học tiếng Anh tốt hơn điều quan trọng các bạn cần có những tài liệu học và phương pháp học phù hợp với mục tiêu tiếng Anh của mình. Hãy chuẩn bị cho mình một tinh thần học tập không mệt mỏi để học tiếng Anh tốt hơn nhé!

——

————————/hinh-anh-tieng-anh-ve-cac-vat-dung-trong-nha/” ——————/hinh-anh-tieng-anh-ve-cac-vat-dung-trong-nha/
wordpress-social-ring/includes/../

Hình ảnh tiếng Anh về các vật dụng trong nhà