Cùng học từ vựng tiếng Anh chủ đề các món ăn phổ biến có hình ảnh

Từ vựng tiếng Anh về các món ăn phổ biến có hình ảnh minh họa sẽ giúp bạn học tiếng Anh nhanh hơn và hiệu quả hơn. Học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề là cách học tiếng Anh nhanh nhất và mang lại hiệu quả cao nhất cho người học. Với những chủ đề từ vựng có hình ảnh, các bạn có thể ghi nhớ nhanh hơn và hiệu quả hơn so với các cách học thông thường khác. Để cùng bạn học từ vựng tiếng Anh chủ đề các món ăn phổ biến chúng tôi giúp các bạn học qua hình ảnh minh họa sinh động nhất.

Từ vựng tiếng Anh chủ đề các món ăn phổ biến

Những món ăn này thường được phục vụ trong các nhà hàng lớn nhỏ, các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy hàng ngày. Việc học từ vựng tiếng Anh theo nhóm này sẽ giúp bạn học từ vựng nhanh hơn và có thể áp dụng ngay vào giao tiếp tiếng Anh hàng ngày của mình.

-mustard: /ˈmʌs.təd/: mù tạc

-tossed salad /tɒst ˈsæ.ləd/: sa lát đã trộn

-egg roll /eg rəʊl/: trứng cuộn

-hot dog /ˈhɒt.dɒg/: xúc xích

-beef stew /biːf stjuː/: thịt bò hầm

Cùng học từ vựng tiếng Anh chủ đề các món ăn phổ biến có hình ảnh

Hình ảnh từ vựng chủ đề các món ăn phổ biến

-strawberry shortcake /ˈstrɔː.bər.i ˈʃɔːt.keɪk/: bánh bơ dâu

-baked beans /beɪkt biːnz/: đậu hầm

-pork chops /pɔːk tʃɒps/: sườn lợn

-biscuit /ˈbɪs.kɪt/: bánh quy mặn

-potato chips /pə.ˈteɪ.təʊ tʃɪps/: khoai tây chiên

Cùng học từ vựng tiếng Anh chủ đề các món ăn phổ biến có hình ảnh 1

Học qua hình ảnh sinh động nhất

-mixed vegetables /mɪkst ˈvedʒ.tə.bļz/: rau trộn

-french-fries /frentʃ fraɪz/: khoai tây chiên kiểu Pháp (cắt dài)

-pancakes /ˈpæn.keɪks/: bánh kếp

-mashed potatoes /mæʃt pə.ˈteɪ.təʊz/: khoai tây nghiền

-fried chicken /fraɪd ˈtʃɪ.kɪn/: gà rán

-syrup /ˈsɪr.əp/: xi-rô

-butter /ˈbʌ.təʳ/: bơ

-pizza /ˈpiːt.sə/: bánh pizza

-bun /bʌn/: bánh bao nhân nho, bánh sữa nhỏ

-roll /rəʊl/: ổ bánh mỳ nhỏ

-jelly /ˈdʒe.li/: thạch

-pickle /ˈpɪ.kļ/: dưa góp

-baked potato /beɪkt pə.ˈteɪ.təʊ/: khoai tây nướng

-(Sunnyside-up) egg /eg/: (lòng đỏ bên trên) trứng

-hamburger /ˈhæm.bɜː.gəʳ/: bánh hamburger

Cùng học từ vựng tiếng Anh chủ đề các món ăn phổ biến có hình ảnh 2

Hình ảnh tiếng Anh giúp bạn ghi nhớ từ vựng dễ dàng hơn

-steak /steɪk/: bò bít tết

-bacon: /ˈbeɪ.kən/: thịt lợn muối xông khói

-spaghetti /spə.ˈge.ti/: mì ống

-cookie /ˈkʊ.ki/: bánh quy

-toast /təʊst/: bánh mỳ nướng

-meatballs /ˈmiːt.bɔːlz/: thịt viên

-sundae /ˈsʌn.deɪ/: kem mứt

-coffee /ˈkɒ.fi/: cà phê

-salad dressing /ˈsæ.ləd ˈdre.sɪŋ/: dầu giấm để trộn sa lát

-taco /ˈtæ.kəʊ/: bánh thịt chiên dòn

-ice cream cone /aɪs kriːm kəʊn/: kem ốc quế

Cùng học từ vựng tiếng Anh chủ đề các món ăn phổ biến có hình ảnh 3

Từ vựng kết hợp hình ảnh sinh động nhất

Những hình ảnh tiếng Anh theo chủ đề sẽ tác động vào trí nhớ, giúp bạn ghi nhớ nhanh hơn và dễ dàng hơn. Để học từ vựng tiếng Anh nói riêng và học tiếng Anh nói chung các bạn hãy tìm cho mình phương pháp học tập phù hợp và tài liệu tiếng Anh chuẩn nhất để học nhé.

 

——

————————/cung-hoc-tu-vung-tieng-anh-chu-de-cac-mon-an-pho-bien-co-hinh-anh/” ——————/cung-hoc-tu-vung-tieng-anh-chu-de-cac-mon-an-pho-bien-co-hinh-anh/
wordpress-social-ring/includes/../

Cùng học từ vựng tiếng Anh chủ đề các món ăn phổ biến có hình ảnh