30 bảng hướng dẫn và biển báo bằng tiếng Anh

Trong bài này, chúng ta sẽ được học một số bảng hướng dẫn và cảnh báo thông dụng nhất bằng tiếng Anh.

 1. Be care of train! — Cẩn thận tàu hỏa!
 2. Be careful when crossing street –— Coi chừng khi qua đường
 3. Caution/Look out — Chú ý
 4. Danger! High Voltage! — Nguy hiểm! Điện cao thế!
 5. Dead end — Đường cụt
 6. Emergency exit — cửa thoát hiểm
 7. Failing rocks –— Nơi thường có đá lở
 8. Fire escape — lối ra khi có hỏa hoạn
 9. Hands off — Không đụng/sờ vào
 10. Keep away — Tránh xa
 11. Live wire — Cáp điện trần (coi chừng điện giật)
 12. Narrow lane — Làn đường hẹp
 13. No through road –— Không có lối đi
 14. No trespassing!/No admission — Cấm vào
 15. Occupied/Engaged — Có người
 16. One way street — Đường 1 chiều
 17. Pedestrian crossing — Đường cho người đi bộ
 18. Private — Khu vực riêng
 19. Pull — Kéo ra
 20. Push — Đẩy vào
 21. Rail road crossing — Đường ray/tàu hỏa
 22. Road work ahead — Phía trước có đường đang thi công
 23. School Zone — Khu trường học
 24. Slow _ Children at play — Đi chậm lại _ Khu trẻ em vui chơi
 25. Speed limit 14 — Giới hạn tốc độ 14 dặm/giờ
 26. Step down — coi chừng bước xuống bậc thềm
 27. Step up — coi chừng bước lên bậc thềm
 28. Stop — Dừng lại
 29. Vacant — Không có người
 30. Wet paint — Sơn chưa khô

 

30 bảng hướng dẫn và biển báo bằng tiếng Anh