10 lỗi ngữ pháp tiếng Anh thường gặp

Khi học ngữ pháp tiếng Anh chắc hẳn các bạn sẽ gặp phải những ngữ pháp tiếng Anh khó và thường dễ bị nhầm lẫn. Ngữ pháp tiếng Anh về cơ bản cũng sẽ gây nhiều nhầm lẫn cho người học nếu không nắm vững kiến thức và học cẩn thận. Để giúp bạn học ngữ pháp tiếng Anh tốt hơn, chúng tôi gửi tới các bạn 10 lỗi ngữ pháp tiếng Anh thường gặp. Những lỗi ngữ pháp này các bạn nên sửa ngay để học tiếng Anh hiệu quả hơn.

10 lỗi ngữ pháp tiếng Anh thường gặp

Những lỗi ngữ pháp tiếng Anh cơ bản sau:

10 lỗi ngữ pháp tiếng Anh thường gặp

1.Like – As

-“Like”: tương tự như, giống như.

Chúng ta không thể sử dụng “as” theo cách này. Ví dụ:

What does Peter do? – He is a teacher like me.

It is raining again. I hate the weather like this.

This beautiful house is like a palace.

2.The UK

“UK” là dạng viết tắt của “United Kingdom”; “Kingdom” là một danh từ và trước nó cần một mạo từ (hay quán từ: “a” hoặc “the”). Tuy nhiên chỉ có duy nhất một “United Kingdom” – vương quốc Anh nên ta phải dùng “the United Kingdom”.

3.Maybe – Perhaps – Possibly

“maybe” chỉ sự thân mật, không trịnh trọng, còn “perhaps” không quá thân mật mà cũng không quá trịnh trọng, “possibly” được dùng hơi trịnh trọng hơn một chút.

4.Hear – Listen

-“Hear” không được dùng trong các thời tiếp diễn.

-“Hear” đi với động từ nguyên thể có “to” (to – Vinfinitive) Ví dụ: He has been heard to go to America with his girlfriend. (Nghe đồn anh ta đã đi Mỹ với cô bạn gái).

-“Listen” có thể được dùng trong các thời tiếp diễn. Ví dụ: We are listening to our teacher at the moment.

-“Listen” được dùng để lưu ý mọi người một điều gì đó. Ví dụ: Listen! There is someone knocking at the door.

-“Listen” thường đi với giới từ “to”. Ví dụ: He often listens to music on the bus.

5.Good – Well

-“Good” là một tính từ với nghĩa tốt, giỏi. “Well” thường được coi là trạng từ của “good”.

-“Good” thường đi kèm với một số động từ “to be, to seem, to appear, to turn, to look…” và đứng trước danh từ để bổ nghĩa cho danh từ đó “a good student, a good mark…”. Sử dụng tính từ này để miêu tả cái gì đó, hoặc ai đố; nói cách khác sử dụng “good” khi thể hiện ai đó hoặc cái gì đó như thế nào.

-“Well” khi được coi là trạng từ của “good” thì thường đi kèm với các động từ thông thường, dùng để miêu tả việc ai đó, hoặc cái gì đó làm gì như thế nào.

10 lỗi ngữ pháp tiếng Anh thường gặp 1

6.Made of – Made from

-“made of”: làm bằng (vật liệu dùng để làm vật đó không thay đổi nhiều so với sản phẩm làm ra, nhìn vào sản phẩm thấy luôn được vật liệu làm ra nó)

-“made from”: làm bằng (vật liệu dùng để làm vật đó đã được chế biến và không còn nhìn thấy vật liệu đó nữa)

7.Person – People

Cả hai đều là danh từ nhưng khi nào thì dùng “person” khi nào dùng “people”? Trước hết là danh từ số ít và số nhiều. Trong tiếng Anh phần lớn các danh từ số ít được tạo thành danh từ số nhiều bằng cách thêm “-s” vào cuối danh từ. Ví dụ: girl và girls , student và students

8.Biểu thị sự đồng tình với các câu phủ định

Khi người bạn của bạn nói: “I don’t like cats”. Bạn đáp lại: – Câu sai: “Me too”. và Câu đúng: “Me neither” (hoặc “I don’t, either” hoặc “Neither do I”)

Khi một người dùng dạng phủ định để nói có nghĩa là động từ chính có dùng “NOT” và bạn cũng đồng tình với ý kiến đó, bạn phải nói “Me neither”.

9.English

Câu sai là khi bạn gọi một người đến từ xứ Wales, Scotland, hoặc Ireland là “English” và Câu đúng: Bạn có thể gọi một người đến từ xứ Wales là “Welsh” hoặc “British”, đến từ Scotland là “Scottish” hoặc “British”, từ Ireland là “Irish” (hoặc “Northern Irish” nếu người đó đến từ Bắc Ai-len). “English” chỉ dùng để chỉ người đến từ “England”.

10.One – a half

“I’ve been in France for one and a half month” Sai

“I’ve been in France for one and a half months” Đúng

“one and a half” lớn hơn một nên danh từ “month” phải ở dạng số nhiều là “months”. Chúng ta không nên tách thành “one month and a half” mặc dù như vậy cũng đúng về ngữ pháp.

Đối với những lỗi ngữ pháp tiếng Anh cơ bản này các bạn hãy lưu ý và sửa lại ngay trong quá trình học tiếng Anh của mình. Để học ngữ pháp tốt hơn các bạn cần có một nguồn tài liệu học tiếng Anh phù hợp và phương pháp học tiếng Anh hiệu quả nhất. Tuy nhiên, các bạn cũng cần sự cố gắng cũng như chăm chỉ trong quá trình học tiếng Anh của mình. Chúc các bạn học tiếng Anh hiệu quả!