Trang chủ Soạn Tiếng Việt lớp 1 – Kết nối Bài 82: Ôn tập trang 176 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập...

Bài 82: Ôn tập trang 176 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống>

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

  • Câu 1
  • Câu 2
  • Câu 3
  • Câu 4
  • Câu 5
  • Câu 6

Câu 1

Viết vào vở các chữ số và từ chỉ số (theo mẫu)

Phương pháp giải:

Em quan sát bức tranh và thực hiện theo mẫu. 

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Tìm từ cùng vần với mỗi từ chỉ số (theo mẫu)

Mẫu: một – bột – hột – sốt – tốt 

Phương pháp giải:

Em dựa vào các từ chỉ số đã viết ở câu 1 và mẫu để hoàn thành bài tập theo các bước sau:

– Xác định vần của từ chỉ số

– Tìm các tiếng có vần giống với từ chỉ số

Lời giải chi tiết:

không – hồng – trống – bông – rộng – lồng – bống – cộng – lông – sông – cống

một – cột – đốt – chốt

hai – mai – hái – sai – tai – mài – vải – chải – trại – gái – trai – cài – hài

ba – la – má – lạ – lá – gà – già – bà – xa – chả – ca – ngã – cá – na 

bốn – rốn – tôn – chồn – môn – hôn – thôn – nôn

năm – nắm – tắm – chăm – nằm – gặm – thăm – mắm – tằm – trăm

sáu – cháu – đau – cau – tàu – lau – mau – máu – màu  

bảy – vảy – gảy – mày – váy – cháy – nảy – bày – chạy – gáy

tám – cam – nam – thảm – xám – làm – bám – tham 

chín – nín – nhìn – tin – mìn – vịn – mịn – pin – xin

Câu 3

Luyện chính tả

a. Viết 2 tiếng bắt đầu bằng c, k

b. Viết 2 tiếng bắt đầu bằng g, gh

c. Viết 2 tiếng bắt đầu bằng ng, ngh

Phương pháp giải:

Em tìm các từ ngữ theo yêu cầu và viết vào vở. 

Lời giải chi tiết:

Em có thể tham khảo một số tiếng sau:

a.

– Bắt đầu bằng c: cây, cỏ, cờ, cửa, cọ, cân, cá, cua,…

– Bắt đầu bằng k: kéo, kẹo, kiến, kênh, kim, kèn,…

b.

– Bắt đầu bằng g: gỗ, gà, gõ, ga, gần,…

– Bắt đầu bằng gh: ghế, ghi, ghe, ghê,…

c. 

– Bắt đầu bằng ng: ngan, ngủ, ngô, ngà, ngâm,…

– Bắt đầu bằng ngh: nghĩ, nghe, nghiêng,…


Câu 4

Câu 5

Tìm trong đoạn văn trên những tiếng cùng vần với nhau:

Mẫu: ngày – nảy 

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ bài đọc Mùa xuân đến và dựa vào mẫu để tìm các tiếng có cùng vần với nhau

Lời giải chi tiết:

vàng – càng

chồi – rồi

nàn – nhãn 

xanh – anh – nhanh

Câu 6

Tìm trong và ngoài đoạn văn trên những tiếng có vần anh, ang 

Mẫu: xanh

Phương pháp giải:

Em tìm các từ ngữ trong bài đọc Mùa xuân đến và những từ bên ngoài có chứa vần anh, ang.

Lời giải chi tiết:

– Những tiếng có vần anh: bánh, hành, thanh, mạnh, cảnh, cành,…

– Những tiếng có vần ang: bàng, sáng, vang, vàng, khang, tháng, mạng, làng, thang,… 


Bài trướcBài 81: Ôn tập trang 174 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống>
Bài tiếp theoBài 83: Ôn tập trang 178 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống>

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây