Trang chủ SBT Tin học lớp 10 [Kết nối] Bài 28. Phạm vi của biến trang 57, 58 SBT Tin học...

Bài 28. Phạm vi của biến trang 57, 58 SBT Tin học 10 Kết nối tri thức với cuộc sống>

1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 • 28.1
 • 28.2
 • 28.3
 • 28.4
 • 28.5
 • 28.6
 • 28.7
 • 28.8
 • 28.9
 • 28.10
 • 28.11
 • 28.12

28.1

Đoạn chương trình sau có lỗi không? Nếu không kết quả lệnh print() sẽ in ra số nào?

Phương pháp giải:

Quan sát đoạn chương trình

Lời giải chi tiết:

Không lỗi. Kết quả sẽ in ra các số 5, 3.

28.2

Đoạn chương trình sau có lỗi không? Nếu không kết quả lệnh print() sẽ in ra số nào?

Phương pháp giải:

Quan sát đoạn chương trình

Lời giải chi tiết:

Có lỗi. Chương trình có lỗi vì không nhận biết được biến n. Biến n có trong hàm f() chỉ có tác dụng bên trong hàm nhưng không có tác dụng bên ngoài hàm f().

28.3

Trong Python biến được khai báo và sử dụng bên trong một hàm được gọi là gì?

A. Biến địa phương.                                                  

B. Biến riêng.

C. Biến tổng thể.                                                        

D. Biến thông thường.

Phương pháp giải:

Các biến khai báo bên trong hàm có tính địa phương, không có hiệu lực bên ngoài hàm.

Lời giải chi tiết:

Trong Python biến được khai báo và sử dụng bên trong một hàm được gọi là:

A. Biến địa phương.  

28.4

Có thể khai báo một biến bên trong hàm trùng tên với biến đã khai báo trước đó bên ngoài hàm không?

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học

Lời giải chi tiết:

28.5

Khi khai báo hàm có tham số, các tham số này có thể coi là một biến địa phương của hàm hay không?

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học

Lời giải chi tiết:

28.6

Đoạn chương trình sau có lỗi không?

Phương pháp giải:

Các biến được thiết lập bên ngoài hàm sẽ không có tác dụng bên trong hàm

Lời giải chi tiết:

Có. Các biến m, n được khai báo bên ngoài hàm f(). Bên trong hàm có lệnh thực hiện coi n như một biến do đó sẽ có lỗi. Biến được khai báo bên ngoài hàm sẽ không có tác dụng bên trong hàm như một biến.


28.7

Đoạn chương trình sau có lỗi không?

Phương pháp giải:

Bên trong hàm chỉ có thể truy cập giá trị của biến ngoài hàm

Lời giải chi tiết:

Không. Các biến m, n được khai báo bên ngoài hàm f(). Bên trong hàm vẫn nhìn thấy và có thể truy cập giá trị của các biến này để sử dụng vào mục đích của mình.

28.8

Đoạn chương trình sau sẽ in ra giá trị gì?

Phương pháp giải:

Quan sát đoạn chương trình

Lời giải chi tiết:

Chương trình sẽ in ra “train go”.

28.9

Mệnh đề nào dưới đây phát biểu sai về phạm vi tác dụng của biến trong Python?

A. Biến được khai báo bên trong hàm chỉ có tác dụng trong hàm đó, không có tác dụng bên ngoài.

B. Biến được khai báo bên ngoài hàm sẽ không có tác dụng bên trong hàm như một biến.

C. Biến khai báo bên ngoài nếu muốn có tác dụng bên trong hàm thì cần khai báo lại trong hàm với từ khoá global.

D. Biến trong Python khi đã được khai báo sẽ có tác dụng trong tất cả các hàm và bên ngoài.

Phương pháp giải:

Các biến khai báo bên trong hàm sẽ không có tác dụng bên ngoài hàm. Các biến được thiết lập bên ngoài hàm sẽ không có tác dụng bên trong hàm.

Lời giải chi tiết:

Mệnh đề phát biểu sai về phạm vi tác dụng của biến trong Python:

D. Biến trong Python khi đã được khai báo sẽ có tác dụng trong tất cả các hàm và bên ngoài.

28.10

Chương trình sau có lỗi không? Nếu có, làm thế nào để sửa hết lỗi?

Phương pháp giải:

Quan sát chương trình và dựa vào kiến thức về phạm vi của biến để sửa

Lời giải chi tiết:

Có lỗi. Có thể sửa cho hết lỗi theo nhiều cách. Ví dụ.

Cách 1. Đưa n vào hàm số khi khai báo hàm f().

Cách 2. Khai báo biến n là global trong hàm f().

28.11

Viết hàm với đầu vào là list A, số thực x. Hàm cần trả về một list B thu được từ list A bằng cách chỉ lấy các phần tử có giá trị ≥ x.

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học để viết hàm

Lời giải chi tiết:

Hàm có thể viết như sau:

28.12

Viết chương trình thực hiện các công việc sau, yêu cầu thực hiện lần lượt các công việc, mỗi công việc cần được triển khai thông qua một chương trình con:

1. Nhập từ bàn phím một dãy các số nguyên, mỗi số cách nhau bởi dấu cách. Chuyển các số này vào một dãy (list A) các số và in dãy A ra màn hình.

2. Tách từ dãy A ra một dãy B bao gồm các phần tử có giá trị > 0 của dãy A. In dãy B ra màn hình.

3. Tách từ dãy A ra một dãy C bao gồm các phần tử có giá trị < 0 của dãy A. In dãy C ra màn hình.

Cuối cùng chương trình sẽ đưa ra kết quả tổng số các lệnh cơ bản (phép gán, phép so sánh) đã thực hiện trong toàn bộ chương trình.

Phương pháp giải:

Với mỗi nhiệm vụ trên sẽ được viết riêng thành một hàm. Để tính số các phép gán và so sánh cần một biến tổng thể t. Biến nhớ này sẽ được khai báo lại trong mỗi chương trình con với từ khóa global

Lời giải chi tiết:

Chương trình có thể viết như sau:

Bài trướcGiải bài 12 trang 32 sách bài tập toán 10 – Cánh diều>
Bài tiếp theoGiải bài 5 trang 27 sách bài tập toán 10 – Cánh diều>

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây