Trang chủ Môn Văn

Môn Văn

Trong môn Văn gồm các phần sau:

Phần 1: Bài học, trả lời câu hỏi sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12

***** Soạn Văn THPT ********

 1. Soạn Văn lớp 10 – Cánh diều (61)
 2. Soạn Văn lớp 10 – Chân trời (78)
 3. Soạn Văn lớp 10 – Kết nối (71)
 4.  
 5. Văn lớp 11
 6. Văn lớp 12

Soạn sách bài tập

****** Soạn Văn THCS *******

 1. Soạn Văn lớp 6 – Cánh Diều (66)
 2. Soạn Văn lớp 6 – Chân trời (74)
 3. Soạn Văn lớp 6 – Kết nối (63)
 4. Soạn Văn lớp 7 – Cánh Diều (78)
 5. Soạn Văn lớp 7 – CHÂN TRỜI (83)
 6. Soạn Văn lớp 7 – Kết nối (82)
 7.  
 8. Văn lớp 8
 9. Văn lớp 9

 1. Soạn Văn lớp 9 – Ngắn gọn
 2. Soạn Văn lớp 8 – Ngắn gọn
 3.  

Sách bài tập

*****Soạn Tiếng Việt Tiểu học********

 1. Tiếng Việt lớp 5
 2. Soạn Vở Tiếng Việt lớp 5
 3. Tiếng Việt lớp 4
 4. Soạn Vở Tiếng Việt lớp 4
 5. Soạn Tiếng Việt lớp 1 – Cánh Diều (131)
 6. Soạn Tiếng Việt lớp 1 – Phát triển năng lực (110)
 7. Soạn Tiếng Việt lớp 2 – Cánh Diều (37)
 8. Soạn Tiếng Việt lớp 2 – Chân trời (63)
 9. Soạn Tiếng Việt lớp 2 – Kết nối (61)
 10. Soạn Tiếng Việt lớp 3 – Cánh Diều (197)
 11. Soạn Tiếng Việt lớp 3 – Chân trời (208)
 12. Soạn Tiếng Việt lớp 3 – Kết nối (202)

 

Phần 2: Những bài văn hay

 1. Văn hay lớp 2
 2. Văn hay lớp 3
 3. Văn hay lớp 4
 4. Văn hay lớp 5
 5. Văn hay lớp 6
 6. Văn hay lớp 7
 7. Văn hay lớp 8
 8. Văn hay lớp 9
 9. Văn hay lớp 10
 10. Văn hay lớp 11
 11. Văn hay lớp 12

Phần 3: Học văn

——————————————-

Phần 4: Làm văn

Kiến thức đọc hiểu Văn 12

Luyện đề đọc hiểu Văn 12

ĐỀ THI VÀ ĐỀ KIỂM TRA MÔN VĂN