Trang chủ Môn Địa

Môn Địa

Trong môn Địa lý gồm các phần sau:

Phần 1: Bài học, trả lời câu hỏi sách giáo khoa, trắc nghiệm Địa Lý  từ lớp 6 đến lớp 12

*************

 1. Giải bài tập Địa Lí lớp 4
 2. Giải bài tập Địa Lí lớp 5
 3.  
 4. Lịch sử và Địa lý 6 [Cánh Diều] (46)
 5. Lịch sử và Địa lý 6 [Chân trời] (33)
 6. Lịch sử và Địa lý 6 [Kết nối] (53)
 7. Lịch sử và Địa lý 7 [Cánh Diều] (43)
 8. Lịch sử và Địa lý 7 [Chân trời] (43)
 9. Lịch sử và Địa lý 7 [Kết nối] (36)
 10.  
 11. Địa Lí lớp 8
 12. Địa Lí Lớp 9
 13.  
 14. Địa Lí lớp 10 [Cánh diều] (30)
 15. Địa Lí lớp 10 [Chân trời] (41)
 16. Địa Lí lớp 10 [Kết nối] (40)
 17.  
 18. Địa Lí lớp 11
 19. Địa Lí Lớp 12

***************

Phần 2: GIẢI BÀI TẬP SÁCH BÀI TẬP Địa lý từ lớp 6 đến 12

 1. Giải sách bài tập Địa Lí lớp 12
 2. Giải sách bài tập Địa Lý lớp 11
 3.  
 4. Giải sách bài tập Địa Lý lớp 9
 5. Giải sách bài tập Địa Lý lớp 8

==============

PHẦN 3: GIẢI TẬP BẢN ĐỒ CÁC LỚP

==========

ĐỀ THI VÀ ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÝ