Trang chủ Lịch Sử lớp 4 Bài 24. Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long (Năm 1786)...

Bài 24. Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long (Năm 1786) – Lịch sử 4

2

Bài 1 trang 60 SGK Lịch sử 4

Năm 1786, Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc đê làm gì ?

GỢI Ý LÀM BÀI

Mùa xuân năm 1771, ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ, Nguyễn Huệ lên vùng Tây Sơn thượng đạo (nay thuộc An Khê, Gia Lai) lập căn cứ, dựng cờ khởi nghĩa chống chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong.

Sau khi lật đổ chính quyền họ Nguyễn, làm chủ toàn bộ vùng đất Đàng Trong, Nguyễn Huệ quyết định tiến ra Thăng Long, lật đổ chính quyền họ Trịnh, thống nhất giang sơn. Đó là năm 1786.


Bài 2 trang 60 SGK Lịch sử 4

Em hãy kể lại chiến thắng của nghĩa quân Tây Sơn tiêu diệt chính quyền họ Trịnh.

GỢI Ý LÀM BÀI

Sau khi lật đổ chính quyền họ Nguyễn, làm chủ toàn bộ vùng đất Đàng Trong, Nguyễn Huệ quyết định tiến ra Thăng Long, lật đổ chính quyền họ Trịnh, thống nhất giang sơn. Đó là năm 1786.

Trong khi đó, quân thuỷ và quân bộ của Nguyễn Huệ tiến như vũ bão về phía Thăng Long, chẳng mấy chốc đã đến Nam DưQuân Trịnh tưởng quân Tây Sơn còn ở xa nên bỏ thuyền, lên bờ chơi tản mát. Khi quân Tây Sơn ập đến, quân Trịnh không kịp xuống thuyền, phần bị giết, phần bỏ chạy. Quân Tây Sơn băng băng tiến về kinh thành Thăng Long, đánh mạnh vào trận địa của quân Trịnh.

Trịnh Khải phất cờ lệnh thúc quân đánh trả nhưns tướng sĩ nhìn nhau không dám tiến. Lợi dụng cơ hội ấy, quân Tây Sơn bắn đạn lửa vào quân Trịnh. Phút chốc, quân Trịnh đại bại. Trịnh Khải vội cởi áo chúa bỏ chạy, bị dân bắt trói nộp cho quân Tây Sơn

Nguyễn Huệ làm chủ được Thăng Long, lật đổ họ Trịnh, giao quyền cai trị ở Đàng Ngoài cho vua Lê (năm 1786), mở đầu việc thống nhất lại đất nước sau hơn 200 năm bị chia cắt.


Bài 3 trang 60 SGK Lịch sử 4

Em hãy trình bày kết quả của việc nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long.

GỢI Ý LÀM BÀI

Nguyễn Huệ làm chủ được Thăng Long, lật đổ họ Trịnh, giao quyền cai trị ở Đàng Ngoài cho vua Lê (năm 1786), mở đầu việc thống nhất lại đất nước sau hơn 200 năm bị chia cắt.


Bài trướcBài 23. Thành thị ở thế kỉ XVI – XVII – Lịch sử 4
Bài tiếp theoBài 25. Quang Trung đại phá quân Thanh (Năm 1789) – Lịch sử 4