Trang chủ Lịch Sử lớp 4 Bài 13: Nhà Trần và việc đắp đê – Lịch sử 4

Bài 13: Nhà Trần và việc đắp đê – Lịch sử 4

2

Bài 1 trang 40 SGK Lịch sử 4

Nhà Trần đã có biện pháp gì và thu được kết quả như thế nào trong việc đắp đê ?

GỢI Ý LÀM BÀI

Nhà Trần rất quan tâm đến việc đắp đê phòng lụt, đã lập Hà đê sứ để trông coi việc đắp đê và bảo vệ đê. Năm 1248, nhân dân cả nước được lệnh mở rộng việc đắp đê suốt từ đầu nguồn các con sông lớn cho đến cửa biển. Hằng năm, khi có lũ lụt, tất cả mọi người không phân biệt trai gái, giàu nghèo đều phải tham gia bảo vệ đê. Các vua nhà Trần cũng có khi tự mình trông nom việc đắp đê. Do vậy, có cuốn sử đã ghi rằng, nhà Trần là “triều đại đắp đê”.

Đến thời nhà Trần, hệ thống đê đã hình thành dọc theo sông Hồng và các con sông lớn khác ở đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Hệ thống đê điều này đã góp phần giúp cho nông nghiệp phát triển.


Bài 2 trang 40 SGK Lịch sử 4

Ở địa phương em, nhân dân đã làm gì để phòng chống lũ lụt ?

GỢI Ý LÀM BÀI

Ở địa phương em, nhân dân đã:

– Củng cố, bảo vệ đê

– Theo dõi thời tiết để kịp thời chuẩn bị.

– Trồng rừng, chống phá rừng

– Xây dựng các trạm bơm, thoát nước


Bài trướcBài 12: Nhà Trần thành lập – Lịch sử 4
Bài tiếp theoBài 14: Cuộc kháng chiến chống quân xân lược Mông – Nguyên – Lịch sử 4