Trang chủ Khoa học lớp 5 Bài 64: Vai trò của môi trường tự nhiên đối với đời...

Bài 64: Vai trò của môi trường tự nhiên đối với đời sống con người – Khoa học 5

3

Trong các hình dưới đây, theo bạn, môi trường tự nhiên đã cung cấp ý cho con người những gì và nhận từ con người những gì ?

Trả lời:

Hình

Môi trường tự nhiên

Cung cấp cho con người

Nhận từ hoạt động của con người

1

Chất đốt (than)

Khí thải

2

Đất để xây dựng nhà ở, khu vui chơi giải trí (bể bơi)

Chiếm diện tích đất, thu hẹp diện tích trồng trọt chăn nuôi

3

Bải cỏ để chăn nuôi gia súc

Hạn chế sự phát triển của những thực vật và  động vật khác

4

Nước uống

 

5

Đất đai để xây dựng đô thị

Khí thải của nhà máy và của các phương tiện giao thông,…

6

Thức ăn

 


Hãy liệt kê những thứ mà môi trường cung cấp hoặc nhận lại từ các hoạt động sống và sản xuất của con người

Trả lời:

Môi trường cho

Môi trường nhận

 – Thức ăn

– Nước uống, nước dùng trong sinh hoạt, sản xuất

– Chất đốt

 – Phân, rác thải

– Nước thải

– Khói, khí thải


Điều gì sẽ xảy ra nếu con người khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách bừa bãi và thải ra môi trường nhiều chất độc hại ?

Trả lời:

Nếu con người khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách bừa bãi và thải ra môi trường nhiều chất độc hại thì tài nguyên thiên nhiên sẽ bị hết, môi trường sẽ bị ô nhiễm,….

Bài trướcBài 63: Tài nguyên thiên nhiên – Khoa học 5
Bài tiếp theoBài 65: Tác động của con người đến môi trường rừng – Khoa học 5