Trang chủ Khoa học lớp 5 Bài 62: Môi trường – Khoa học 5

Bài 62: Môi trường – Khoa học 5

2

Đọc các thông tin trên và tìm xem mỗi thông tin trong khung chữ dưới đây ứng với hình nào

a) – Con người, thực vật, động vật,…

    – Làng xóm, đồng ruộng, công cụ làm ruộng, một số phương tiện giao thông…

    – Nước, không khí, ánh sáng, đất 

c) – Thực vật, động vật,…(sống trên cạn và dưới nước)

   – Nước, không khí, ánh sáng, đất,…

b) – Con người, thực vật, động vật,…

    – Nhà cửa, phố xá, nhà máy, các phương tiện giao thông

    – Nước, không khí, ánh sáng, đất  

d) – Thực vật, động vật, … (sống dưới nước)

   – Nước, không khí, ánh sáng, đất,…

Trả lời:

a – 3

b – 4

c – 1

d – 2


Bạn sống ở đâu, làng quê hay đô thị?

Trả lời:

Ví dụ: 

Em sống ở Hà Nội, ở môi trường đô thị.


Hãy nêu một số thành phần của môi trường đô thị nơi bạn sống

Trả lời:

Ví dụ:

Ở môi trường đô thị nơi em sống có:

+ con người, động vật, thực vật,

+ nhà cửa, nhà máy, siêu thị, công viên, khu vui chơi,…

+ xe máy, ô tô,..

+ nước, không khí, ánh sáng

Bài trướcBài 61: Ôn tập: thực vật và động vật – Khoa học 5
Bài tiếp theoBài 63: Tài nguyên thiên nhiên – Khoa học 5