Trang chủ Khoa học lớp 5 Bài 59: Sự sinh sản của thú – Khoa học 5

Bài 59: Sự sinh sản của thú – Khoa học 5

1

Hình nào chụp thú con đã được sinh ra và hình nào chụp thú con còn là bào thai trong bụng mẹ?

Trả lời:

Hình 1b chụp thú con đã được sinh ra

Hình 1a chụp thú con còn là bào thai trong bụng mẹ


Thú con mới sinh có hình dạng giống mẹ chưa?

Trả lời:

Ở thú, hợp tử được phát triển trong bụng mẹ, thú non sinh ra đã có hình dạng như thú mẹ.


Thú con mới ra đời được thú mẹ nuôi bằng gì?

Trả lời:

Thú con mới sinh ra được thú mẹ nuôi bằng sữa cho đến khi có thể tự đi kiếm ăn.

 


Kể tên một số loài thú thường đẻ mỗi lứa một con, mỗi lứa nhiều con

Trả lời:

Số con trong một lứa

Tên động vật

1 con

–    Trâu, bò, ngựa, hươu, nai, voi, khỉ …

Từ 2 đến 5 con

–    Hổ, sư tử, chó, mèo,…

Trên 5 con

–    Lợn, chuột,…

Bài trướcBài 58: Sự sinh sản và nuôi con của chim – Khoa học 5
Bài tiếp theoBài 60: Sự nuôi và dạy con của một số loài thú – Khoa học 5