Trang chủ Khoa học lớp 5 Bài 56: Sự sinh sản của côn trùng – Khoa học 5

Bài 56: Sự sinh sản của côn trùng – Khoa học 5

1

Kể tên một số côn trùng. Bạn biết gì về sự sinh sản của chúng ?

Trả lời:

Một số loại côn trùng là: dế mèn, ruồi, muỗi, bướm sâu, chuồn chuồn, gián, kiến…

Tất cả các côn trùng đều đẻ trứng để duy trì sinh sản


Hãy chỉ đâu là : trứng, sâu (ấu trùng), nhộng, bướm

Trả lời:


Ở giai đoạn nào trong quá trình phát triển, bướm cải gây thiệt hại nhất ?

Trả lời:

Bướm cải đẻ trứng mặt sau của lá rau cải (hình 1). Trứng nở thành sâu. Hình 2a, b, c, d cho thấy sâu càng lớn càng ăn nhiều lá rau  và gây thiệt hại nhất


Trong trồng trọt có thể làm gì để giảm thiệt hại do côn trùng gây ra đối với cây cối, hoa màu ?

Trả lời:

Để giảm thiệt hại cho hoa màu do côn trùng gây ra người áp dụng các biện pháp: bắt sâu, phun thuốc trừ sâu, diệt bướm,…


Chỉ vào từng sơ đồ và nói về sự sinh sản của ruồi và gián. Nêu sự giống nhau và khác nhau trong chu trình sinh sản của chúng.

Trả lời:

Sự giống và khác nhau về sự sinh sản của ruồi và gián

+ Giống nhau: đẻ trứng.

+ Khác nhau: Ở ruồi: Trứng nở ra dòi (ấu trùng), dòi hoá nhộng, nhộng nở thành ruồi. Ở gián: Trứng nở thành gián con mà không qua các giai đoạn trung gian.


Ruồi và gián thường đẻ trứng ở đâu ? Nêu một vài cách diệt ruồi và gián

Trả lời:

+ Nơi đẻ trứng:  Ruồi đẻ trứng ở những nơi có phân, rác thải, xác chết động vật,….Gián thường đẻ trứng ở xó bếp, ngăn kéo, tủ bếp, tủ quần áo……

+ Cách tiêu diệt: Giữ vệ sinh môi trường, nhà ở, nhà vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi,… phun thuốc diệt ruồi. Giữ vệ sinh môi trường nhà ở, nhà bếp, nhà vệ sinh, nơi đổ rác, tủ bếp, tủ quần áo,…phun thuốc diệt gián.


Hãy vẽ (hoặc viết) sơ đồ chu trình sinh sản của một loài côn trùng

Trả lời:

Ví dụ:

Bài trướcBài 55: Sự sinh sản của động vật – Khoa học 5
Bài tiếp theoBài 57: Sự sinh sản của ếch – Khoa học 5