Trang chủ Khoa học lớp 5 Bài 52: Sự sinh sản của thực vật có hoa – Khoa...

Bài 52: Sự sinh sản của thực vật có hoa – Khoa học 5

3

Hiện tượng đầu nhụy nhận được những hạt phấn của nhị gọi là gì?

a. Sự thụ phấn                                    

b. Sự thụ tinh

Trả lời:

Chọn a: Sự thụ phấn


Hiện tượng tế bào sinh dục đực ở đầu ống phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái của noãn gọi là gì ?

a) Sự thụ phấn                                 

b) Sự thụ tinh

Trả lời:

Chọn b: Sự thụ tinh


Hợp tử phát triển thành gì ?

a) Hạt    

b) Phôi

Trả lời:

Chọn b: Phôi


Noãn phát triển thành gì ?

Trả lời:

a. Hạt

b. Qủa

Trả lời

Chọn a: Hạt


Bầu nhụy phát triển thành gì ?

a. Hạt

b. Qủa

Trả lời:

Chọn b: Qủa


Ghép các tấm phiếu có nội dung dưới đây vào hình cho phù hợp

Trả lời:


Kể tên một số hoa thụ phấn nhờ côn trùng và một số hoa thụ phấn nhờ gió mà bạn biết

Trả lời:

Hoa thụ phấn nhờ côn trùng: Anh đào, phượng, bưởi, chanh, cam, mướp, bầu, bí,…

hHa thụ phấn nhờ gió: cỏ, lúa, ngô,…


Bạn có nhận xét gì về màu sắc hoặc hương thơm của hoa thụ phấn nhờ côn trùng và hoa thụ phấn nhờ gió ?

Trả lời:

Hoa thụ phấn nhờ côn trùng: Thường có màu sắc sặc sỡ hoặc hương thơm, mật ngọt,… để hấp dẫn côn trùng.

Hoa thụ phấn nhờ gió: Không có màu sắc đẹp, cánh hoa, đài hoa thường tiêu giảm.


Sưu tầm tranh ảnh về hoa thụ phấn nhờ côn trùng hoặc nhờ gió

Trả lời:

Tham khảo một số hình ảnh sau:

Bài trướcBài 51: Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa – Khoa học 5
Bài tiếp theoBài 53: Cây con mọc lên từ hạt – Khoa học 5