Trang chủ Giải SGK Toán 1 – Kết nối Giải Toán lớp 1 Bài 6 Luyện tập chung SGK Kết nối...

Giải Toán lớp 1 Bài 6 Luyện tập chung SGK Kết nối tri thức tập 1

5

Giải Toán lớp 1 Bài 6 Luyện tập chung SGK Kết nối tri thức tập 1

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Các số 0 đến 10

– Đọc, đếm, viết được từ 0 đến 10, vị trí của các số trong dãy số.

– So sánh số 0 với các số trong phạm vi 10

– Biết đếm xuôi và đếm ngược các số từ 0 đến 10 và thứ tự của các số đó.

H1 Các số 0 đến 10

H2 Các số 0 đến 10

1.2. Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau

– Biết so sánh số lượng, sử dụng từ “bằng” và  dấu “ =” để so sánh các số.

– Nhận biết được khái niệm nhiều hơn, ít hơn, hơn, kém thông qua hình ảnh và các đồ vật.

– Cách so sánh 1-1 giữa hai đại lượng để xác định đại lượng nhiều hơn, ít hơn.

Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau

1.3. So sánh số

Biết so sánh số lượng, sử dụng dấu “ =”, dấu “ >” và dấu “<”  để so sánh các số.

– So sánh các số

– Đếm các đại lượng của mỗi vế.

– Xếp tương ứng một – một và so sánh.

– Sử dụng dấu thích hợp để điền vào ô trống.

So sánh số

– Đếm số lượng :Từ hình ảnh và các đồ vật cho trước ta đến số lượng và tìm tất các các vật 

– Cho trước một số bất kì rồi tách số đó thành hai nhóm

2. Bài tập minh họa

Câu 1: Em hãy cho biết ảnh sau đây có bao nhiêu con chuồng chuồng, bao nhiêu con ốc sên và bao nhiêu con sâu?

Hướng dẫn giải

– Có 3 con chuồng chuồng

– Có 1 con ốc sên

– Có 2 con sâu

Câu 2: Điền số thích hợp vào ô trống

Hướng dẫn giải

Câu 3: Điền số thích hợp để được dãy số xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.

Hướng dẫn giải

Câu 4: Số ?

8 < ….     7 < …..     7 < …..< 9

Hướng dẫn giải

8 < 9     7 < 8 ; 7 < 9     7 < 8 < 9

3. Bài tập SGK

3.1. Giải luyện tập câu 1 trang 38 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Trong hình dưới đây có những số nào?

Phương pháp giải:

Quan sát tranh và tìm ra những số có trong hình.

Lời giải chi tiết:

Các số có trong hình là: 1, 2, 3, 4 và 5.

3.2. Giải luyện tập câu 2 trang 38 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Trong mỗi bể có bao nhiêu con cá?

Giải luyện tập câu 2 trang 38 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Phương pháp giải:

Quan sát tranh, đếm số cá trong mỗi bể rồi điền vào ô trống

Lời giải chi tiết:

3.3. Giải luyện tập câu 3 trang 39 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Tìm chậu hoa thích hợp.

Giải luyện tập câu 3 trang 39 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Phương pháp giải:

 Đếm số bông hoa có trong mỗi hình sau đó nối với chậu hoa ghi số thích hợp.

Lời giải chi tiết:

3.4. Giải luyện tập câu 4 trang 39 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Số?

Giải luyện tập câu 4 trang 39 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Phương pháp giải:

Đếm số lượng cánh diều, cây dừa, con thuyền trong hình vẽ rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

3.5. Giải luyện tập câu 1 trang 40 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Số?

Giải luyện tập câu 1 trang 40 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Phương pháp giải:

Điền các số thích hợp để được dãy các số tăng dần 1 đơn vị.

Lời giải chi tiết:

3.6. Giải luyện tập câu 2 trang 40 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Số?

Giải luyện tập câu 2 trang 40 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Phương pháp giải:

Đếm số lượng ngôi nhà, cái cây, mặt trời và con trâu trong hình rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

3.7. Giải luyện tập câu 3 trang 41 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Số?

Giải luyện tập câu 3 trang 41 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Phương pháp giải:

Điền các số thích hợp vào ô trống  theo thứ tự các bước nối thành hình vẽ hoàn chỉnh.

Lời giải chi tiết:

3.8. Giải luyện tập câu 4 trang 41 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Giải luyện tập câu 4 trang 41 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Phương pháp giải:

Đếm số lượng hạt sen có trong mỗi cốc rồi so sánh.

Lời giải chi tiết:

a) Cốc A có 3 hạt sen; Cốc B có 1 hạt sen; Cốc C có 2 hạt sen; Cốc D có 5 hạt sen.

Ta có 1 < 2 < 3 < 5

Vậy cốc D có nhiều hạt sen nhất.

b) Cốc A có 4 hạt sen; Cốc B có 2 hạt sen; Cốc C có 6 hạt sen; Cốc D có 5 hạt sen.

Ta có 2 < 4 < 5 < 6

Vậy cốc B có ít hạt sen nhất.

3.9. Giải luyện tập câu 1 trang 42 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

>, <, =?

Giải luyện tập câu 1 trang 42 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Phương pháp giải:

So sánh các số rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

3.10. Giải luyện tập câu 2 trang 42 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

So sánh (theo mẫu).

Giải luyện tập câu 2 trang 42 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Phương pháp giải:

Đếm số lượng con vật có trong mỗi hình rồi điền số và dấu thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

3.11. Giải luyện tập câu 1 trang 44 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Hàng nào có nhiều đồ chơi hơn?

Giải luyện tập câu 1 trang 44 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Phương pháp giải:

Đếm số lượng đồ chơi có ở mỗi hàng rồi so sánh.

Lời giải chi tiết:

Hàng A có 7 đồ chơi. Hàng B có 6 đồ chơi.

Ta có 7 > 6 nên hàng A có nhiều đồ chơi hơn.

3.12. Giải luyện tập câu 2 trang 44 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Chọn câu trả lời đúng.

Giải luyện tập câu 2 trang 44 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

a) Số ô tô ít hơn số máy bay.

b) Số ô tô bằng số máy bay.

c) Số ô tô nhiều hơn số máy bay.

Phương pháp giải:

Đếm số ô tô và máy bay có trong hình vẽ, sau đó so sánh rồi trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Trong hình vẽ có 6 chiếc máy bay và 5 chiếc ô tô.

Ta có: 5 < 6 nên số ô tô ít hơn số máy bay.

Vậy câu A đúng.

3.13. Giải luyện tập câu 3 trang 45 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Số?

Giải luyện tập câu 3 trang 45 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Phương pháp giải:

Đếm số chấm có ở mỗi hình và điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

3.14. Giải luyện tập câu 4 trang 45 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Số?

Giải luyện tập câu 4 trang 45 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Phương pháp giải:

Điền số còn thiếu để được tổng là 6 và 9.

Lời giải chi tiết:

Bài trướcGiải Toán lớp 1 Bài 5 Mấy và mấy SGK Kết nối tri thức tập 1
Bài tiếp theoGiải Toán lớp 1 Bài 9: Luyện tập chung SGK Kết nối tri thức tập 1

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây