Trang chủ Giải SGK Toán 1 – Kết nối Giải Toán lớp 1 Bài 38: Ôn tập các số và phép...

Giải Toán lớp 1 Bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10

1

Giải Toán lớp 1 Bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Các số tính trong phạm vi 10

a) Các số 0 đến 10

– Đọc, đếm, viết được từ 0 đến 10, vị trí của các số trong dãy số.

– So sánh số 0 với các số trong phạm vi 10

– Biết đếm xuôi và đếm ngược các số từ 0 đến 10 và thứ tự của các số đó.

– Cac dạng toán từ 0 đến 10

b) Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau

– Biết so sánh số lượng, sử dụng từ “bằng” và  dấu “ =” để so sánh các số.

– Nhận biết được khái niệm nhiều hơn, ít hơn, hơn, kém thông qua hình ảnh và các đồ vật.

– Cách so sánh 1-1 giữa hai đại lượng để xác định đại lượng nhiều hơn, ít hơn.

c) So sánh số

Biết so sánh số lượng, sử dụng dấu “ =”, dấu “ >” và dấu “<”  để so sánh các số.

– So sánh các số

– Đếm các đại lượng của mỗi vế.

– Xếp tương ứng một – một và so sánh.

– Sử dụng dấu thích hợp để điền vào ô trống.

– Đếm số lượng :Từ hình ảnh và các đồ vật cho trước ta đến số lượng và tìm tất các các vật 

– Cho trước một số bất kì rồi tách số đó thành hai nhóm

1.2. Phép tính trong phạm vi 10

– Tính giá trị các phép cộng trong phạm vi 10 bằng cách nhẩm lại các phép toán đếm thêm hoặc sử dụng hình ảnh.

– Đếm số lượng đồ vật có trong mỗi hình: Số vật ban đầu, số vật được thêm vào hoặc bớt đi.

– Viết các số và phép tính tương ứng, nếu vật được thêm vào thì thường dùng phép cộng; ngược lại, vật bị bớt đi thì thường hay dùng phép tính trừ.

– Biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính và ứng dụng phép trừ vừa học vào các bài toán thực tế.

– Phép cộng một số bất kì với số 0 thì kết quả luôn bằng chính số đó.

– Nhận biết vai trò của số 0 trong phép trừ:

– Biết thực hiện phép trừ có số 0 và thành thạo phép trừ các số trong phạm vi đã học.

Câu 1: Xem tranh rồi nêu phép cộng thích hợp: 

Hướng dẫn giải

Câu 2: Xem tranh rồi nêu phép trừ thích hợp

Hướng dẫn giải

Câu 3: Ổ trứng có 7 quả, trong đó 2 quả đã nở. Hỏi trong ổ còn lại mấy quả trứng chưa nở?

Hướng dẫn giải

Tóm tắt: 

Có: 7 quả trứng

Nở: 2 quả

Chưa nở: ? quả

Muốn tính số trứng chưa nở ta thực hiện phép trừ:

Học Giỏi Tiếng Anh 100% Giáo Viên Nước Ngoài Giúp Con Phát Âm Như Tây

Luyện phát âm chuẩn như người bản xứ. Luyện kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết và tự tin tham gia các kỳ thi Tiếng Anh: Pre-Starters, Starters, Movers, Flyers.

 

3. Bài tập SGK

3.1. Giải Luyện tập câu 1 trang 88 SGK Toán 1 tập 2 KNTT

Hướng dẫn giải:

3.2. Giải Luyện tập câu 2 trang 88 SGK Toán 1 tập 2 KNTT

a) Những bông hoa nào ghi số lớn hơn 5?

b) Trong các bông hoa trắng, bông hoa nào ghi số lớn nhất, bông hoa nào ghi số bé nhất?

Hướng dẫn giải:

a) Bông hoa ghi số 6, 7, 8.

b) Các bông hoa trắng ghi số 3, 4, 6.

Bông hoa ghi số 3, ghi số bé nhất.

Bông hoa ghi số 6, ghi số lớn nhất.

3.3. Giải Luyện tập câu 3 trang 89 SGK Toán 1 tập 2 KNTT

Lúc đầu Việt xếp các ô tô thành hai hàng (như hình vẽ). Sau đó, Việt chuyển một ô tô từ hàng trên xuống hàng dưới. Khi đó, câu nào dưới đây là đúng?

A. Số ô tô ở hàng trên nhiều hơn.

B. Số ô tô ở hàng dưới nhiều hơn.

C. Số ô tô ở hai hàng bằng nhau.

Hướng dẫn giải:

Lúc đầu, hàng trên có 8 ô tô, hàng dưới có 6 ô tô.

Sau khi Việt chuyển một ô tô từ hàng trên xuống hàng dưới thì hàng trên có 7 ô tô, hàng dưới có 7 ô tô.

Vậy số ô tô ở hai hàng bằng nhau.

Chọn C.

3.4. Giải Luyện tập câu 4 trang 89 SGK Toán 1 tập 2 KNTT

Một số giai đoạn hình thành và phát triển của hoa sen.

Hướng dẫn giải:

3.5. Giải Luyện tập câu 5 trang 89 SGK Toán 1 tập 2 KNTT

Điểm số của Mai, Việt và Nam trong bài kiểm tra Toán là 9, 10, 10. Biết rằng điểm của Mai cao hơn điểm của Nam. Hỏi Việt được mấy điểm?

Hướng dẫn giải:

Có 9 < 10, điểm Mai cao hơn điểm của Nam nên Mai được 10 điểm, Nam được 9 điểm.

Vậy Việt được 10 điểm.

3.6. Giải Luyện tập câu 1 trang 90 SGK Toán 1 tập 2 KNTT

Những phép tính nào có kết quả bằng 8?

Hướng dẫn giải:

Thực hiện phép tính: 

8 – 1 = 7

6 + 2 = 8

5 + 2 = 7

9 – 1 = 8 

0 + 4 = 4 

4 + 4 = 8

9 – 2 = 7

3 + 2 = 5 

3.7. Giải Luyện tập câu 2 trang 90 SGK Toán 1 tập 2 KNTT

Mỗi chú thỏ sẽ vào chuồng có số là kết quả phép tính ghi trên chú thỏ đó. Hỏi chuồng nào sẽ có hai chú thỏ?

Hướng dẫn giải:

Thực hiện phép tính:

10 – 3 = 7

6 + 3 = 9

8 – 4 = 4

5 + 2 = 7

Nối như hình vẽ:

Chuồng số 7 sẽ có 2 chú thỏ.

3.8. Giải Luyện tập câu 3 trang 90 SGK Toán 1 tập 2 KNTT

Số?

Hướng dẫn giải:

Số ở bông hoa trên bằng tổng của hai bông hoa phía dưới liền kề. 

Thực hiện các phép tính:

3 + 2 = 5              3 + 1 = 4              5 + 5 = 10

3.9. Giải Luyện tập câu 4 trang 91 SGK Toán 1 tập 2 KNTT

>; < ; =

Hướng dẫn giải:

 

3.10. Giải Luyện tập câu 5 trang 91 SGK Toán 1 tập 2 KNTT

Bướm sẽ đậu vào bông hoa có số là kết quả phép tính trên cánh bướm.

Mỗi bông hoa có bao nhiêu bướm sẽ đậu?

Hướng dẫn giải:

Thực hiện phép tính trên các cánh bướm:

3 + 4 = 7

8 – 1 = 7

5 + 3 = 8

4 + 0 = 4

3 + 2 = 5

2 + 2 = 4

8 – 6 = 2

Bông hoa số 2 có 1 bướm đậu.

Bông hoa số 4 có 2 bướm đậu.

Bông hoa số 5 có 1 bướm đậu.

Bông hoa số 7 có 2 bướm đậu.

Bông hoa số 8 có 1 bướm đậu.

3.11. Giải Luyện tập câu 1 trang 92 SGK Toán 1 tập 2 KNTT

Xếp que tính.

a) Em hãy xếp que tính thành các số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 theo hình dưới đây:

b) Với 5 que tính, em xếp được những số nào trong các số trên?

Hướng dẫn giải:

a) Học sinh thực hành.

b) Với 5 que tính, em xếp được các số: 2; 3; 4; 5

Học Giỏi Tiếng Anh 100% Giáo Viên Nước Ngoài Giúp Con Phát Âm Như Tây

Luyện phát âm chuẩn như người bản xứ. Luyện kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết và tự tin tham gia các kỳ thi Tiếng Anh: Pre-Starters, Starters, Movers, Flyers.

 

3.12. Giải Luyện tập câu 2 trang 93 SGK Toán 1 tập 2 KNTT

Bạn Mai xếp que tính thành phép tính nhưng bị sai. Em hãy chuyển chỗ 1 que tính để có phép tính đúng (vẫn giữ nguyên dấu + hoặc dấu -).

Hướng dẫn giải:

3.13. Giải Luyện tập câu 3 trang 93 SGK Toán 1 tập 2 KNTT

Thỏ và cà rốt.

Thỏ lấy được cà rốt nếu đi qua hai cửa có hai số cộng với nhau được 10. Hỏi có mấy cách đi để thỏ lấy được cà rốt?

Hướng dẫn giải:

10 = 3 + 7 = 2 + 8

Vậy có 2 cách đi để thỏ lấy được cà rốt.

 

Bài trướcGiải Toán lớp 1 Bài 34: Xem giờ đúng trên đồng hồ SGK Kết nối tri thức tập 2
Bài tiếp theoGiải Toán lớp 1 Bài 2 Các số 6, 7, 8, 9, 10 SGK Kết nối tri thức tập 1

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây