Trang chủ Giải SGK Toán 1 – Kết nối Giải Toán lớp 1 Bài 33: Luyện tập chung SGK Kết nối...

Giải Toán lớp 1 Bài 33: Luyện tập chung SGK Kết nối tri thức tập 2

3

Giải Toán lớp 1 Bài 33: Luyện tập chung SGK Kết nối tri thức tập 2

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Phép cộng, trừ số có hai chữ số với số có một chữ số

– Biết cách tìm kết quả các phép cộng, phép trừ số có hai chữ số với số có một chữ số

– Biết làm tính cộng, trừ (không nhớ) dạng phép cộng số có hai chữ số với số có một chữ số trong phạm vi 100

1.2. Phép cộng, trừ số có hai chữ số với số có hai chữ số

– Biết cách tìm kết quả các phép cộng, trừ số có hai chữ số với số có hai chữ số

– Biết làm tính cộng, trừ (không nhớ) dạng phép cộng số có hai chữ số với số có hai chữ số trong phạm vi 100

– Thực hiện phép trừ hàng dọc hoặc hàng ngang.

– Với phép tính hàng dọc, em đặt tính thẳng hàng rồi trừ các số từ hàng đơn vị đến hàng chục.

2. Bài tập minh họa

Câu 1: Đặt tính rồi tính

28 – 7

69 – 9

Hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính

Câu 2: Đặt tính rồi tính

75 – 30 

86 – 20

Hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính

Câu 3: Đặt tính rồi tính

48 + 50 

67 + 10

Hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính

3.1. Giải luyện tập câu 1 trang 64 SGK Toán 1 tập 2 KNTT

a) Tính:

20 + 5                             36 + 1                     57 – 40                           74 – 24 

b) Tính nhẩm:

20 + 30                           40 + 10                           70 – 20                           90 – 40 

Hướng dẫn giải

Tính

3.2. Giải luyện tập câu 2 trang 64 SGK Toán 1 tập 2 KNTT

Mai, Việt và Rô-bốt chơi đá cầu. Em hãy tìm số bước chân thích hợp.

Mai, Việt và Rô-bốt chơi đá cầu

Hướng dẫn giải

Số bước chân của bạn Mai là 10 bước chân.

Số bước chân của bạn Việt là:

10 + 5 = 15 (bước chân)

Số bước chân của bạn Rô-bốt là:

10 + 5 + 4 = 19 (bước chân)

Số bước chân của Mai, Việt và Rô-bốt

3.3. Giải luyện tập câu 3 trang 65 SGK Toán 1 tập 2 KNTT

Chú ếch nào được ăn hoa mướp?

Chú ếch nào được ăn hoa mướp

Hướng dẫn giải

Chú ếch màu vàng ăn được hoa mướp

Chú ếch màu vàng ăn được hoa mướp.

3.4. Giải luyện tập câu 4 trang 65 SGK Toán 1 tập 2 KNTT

Anh Khoai phải sắp xếp các đốt tre thành phép tính đúng. Nhưng do vội quá nên anh xếp nhầm hai đốt tre. Em hãy xếp lại giúp anh Khoai nhé!

Các đốt tre anh Khoa sắp xếp

Hướng dẫn giải

98 – 75 = 23

Các đốt tre sắp xếp chính xác

3.5. Giải luyện tập câu 1 trang 66 SGK Toán 1 tập 2 KNTT

Đặt tính rồi tính:

23 + 5                   67 + 2                   48 – 3                   95 – 41

Hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính

3.6. Giải luyện tập câu 2 trang 66 SGK Toán 1 tập 2 KNTT

Số

Điền số vào đám mây

Hướng dẫn giải

Thực hiện các phép tính trên sơ đồ:

Điền số vào đám mây

3.7. Giải luyện tập câu 3 trang 66 SGK Toán 1 tập 2 KNTT

Số

Điền số đúng

Hướng dẫn giải

Điền số đúng

3.8. Giải luyện tập câu 4 trang 66 SGK Toán 1 tập 2 KNTT

Trên cây thị có 74 quả. Gió lay làm rụng 21 quả. Hỏi trên cây còn lại bao nhiêu quả thị?

Tính

Em hãy nêu câu trả lời.

Hướng dẫn giải

Trên cây còn lại số quả thị là:

74 – 21 = 53 (quả)

Đáp số: 53 quả thị

3.9. Giải luyện tập câu 5 trang 67 SGK Toán 1 tập 2 KNTT

Dế mèn phiêu lưu kí.

Dế mèn phiêu lưu kí

a) Xem tranh rồi tính:

– Từ nhà dế mèn đến nhà bác xén tóc dài bao nhiêu bước chân?

– Từ nhà dế mèn đến nhà châu chấu voi dài bao nhiêu bước chân?

b) Nhà ai gần nhà dế mèn nhất?

Hướng dẫn giải

a)

Từ nhà dế mèn đến nhà xén tóc dài số bước chân là:

30 + 31 + 32 = 93 (bước chân)

Từ nhà dế mèn đến nhà châu châu voi dài số bước chân là:

30 + 15 + 21 = 66 (bước chân)

b)

Từ nhà dế trũi đến nhà dế mèn dài 28 bước chân.

Từ nhà châu châu voi đến nhà dế mèn dài 66 bước chân.

Từ nhà xén tóc đến nhà dế mèn dài 93 bước chân.

Vì 28 < 66 < 93 nên từ nhà dế trũi đến nhà dế mèn là gần nhất.

3.10. Giải luyện tập câu 1 trang 68 SGK Toán 1 tập 2 KNTT

Đặt tính rồi tính:

31 + 7                   23 + 64                          86 – 15                          95 – 3

Hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính

3.11. Giải luyện tập câu 2 trang 68 SGK Toán 1 tập 2 KNTT

Trong hai ngày, tráng sĩ uống hết 49 bầu nước. Ngày thứ nhất, tráng sĩ uống hết 25 bầu nước. Hỏi ngày thứ hai, tráng sĩ uống hết bao nhiêu bầu nước?

Tính

Em hãy nêu câu trả lời.

Hướng dẫn giải

Ngày thứ hai, tráng sĩ uống hết:

49 – 25 = 24 (bầu nước)

Đáp số: 24 bầu nước

3.12. Giải luyện tập câu 3 trang 68 SGK Toán 1 tập 2 KNTT

Số

Điền số vào viên gạch còn trồng

Hướng dẫn giải

Thực hiện phép tính cộng:

12 + 10 = 22

23 + 22 = 45

44 + 45 = 89

Điền số vào viên gạch

3.13. Giải luyện tập câu 4 trang 69 SGK Toán 1 tập 2 KNTT

Tính

Quan sát tranh và tính

Hướng dẫn giải

23 + 15 = 38

47 – 11 = 36

30 + 40 = 70

61 + 3 = 64

40 + 5 = 45

64 – 20 = 44

14 + 5 = 19

20 + 70 = 90

3.12. Giải luyện tập câu 1 trang 70 SGK Toán 1 tập 2 KNTT

Tính:

25 + 40                 41 + 8                   99 – 9                   65 – 62

Hướng dẫn giải

Tính

3.13. Giải luyện tập câu 2 trang 70 SGK Toán 1 tập 2 KNTT

Số

Điền số

Hướng dẫn giải

Điền số

3.14. Giải luyện tập câu 3 trang 70 SGK Toán 1 tập 2 KNTT

Số quả thông ở hai bên bằng nhau. Hỏi trong túi màu đỏ có bao nhiêu quả thông?

Tính số quả thông

Em hãy nêu câu trả lời.

Hướng dẫn giải

Trong túi màu đỏ có số quả thông là:

45 + 33 = 78 (quả)

Đáp số: 78 quả thông

3.15. Giải luyện tập câu 4 trang 71 SGK Toán 1 tập 2 KNTT

Tính:

a) 20 + 40 + 1

b) 15 – 2 – 1

c) 40 + 15 + 2

Hướng dẫn giải

a) 20 + 40 + 1 = 60 + 1 = 61

b) 15 – 2 – 1 = 13 – 1 = 12

c) 40 + 15 + 2 = 55 + 4 = 57

3.16. Giải luyện tập câu 5 trang 71 SGK Toán 1 tập 2 KNTT

Trên ga có 3 đoàn tàu:

a) Đoàn tàu A có 10 toa. Đoàn tàu B có 12 toa. Hỏi cả hai đoàn tàu có bao nhiêu toa?

Tính

Em hãy nêu câu trả lời.

b) Đoàn tàu C có 15 toa chở khách và chở hàng. Trong đó, có 3 toa chở hàng. Hỏi đoàn tàu C có bao nhiêu toa chở khách?

Tính

Em hãy nêu câu trả lời.

Hướng dẫn giải

a) Cả hai đoàn tàu có số toa là:

10 + 12 = 22 (toa)

Đáp số: 22 toa tàu

Số toa tàu

b) Đoàn tàu C có số toa chở khách là:

15 – 3 = 12 (toa)

Đáp số: 12 toa chở khách

Bài trướcGiải Toán lớp 1 Bài 32: Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số SGK Kết nối tri thức tập 2
Bài tiếp theoGiải Toán lớp 1 Bài 36: Thực hành xem lịch và giờ SGK Kết nối tri thức tập 2

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây