Trang chủ Giải SGK Toán 1 – Kết nối Giải Toán lớp 1 Bài 18: Ôn tập phép cộng, phép trừ...

Giải Toán lớp 1 Bài 18: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 SGK Kết nối tri thức tập 1

1

Giải Toán lớp 1 Bài 18: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 SGK Kết nối tri thức tập 1

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Phép cộng trong phạm vi 10

– Thực hiện được phép trừ trong phạm vi 10 bằng cách đếm bớt.

– Biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính và ứng dụng phép trừ vừa học vào các bài toán thực tế.

– Nhận biết vai trò của số 0 trong phép trừ:

+ Phép trừ hai số bằng nhau có kết quả là 0

+ Một số trừ 0 thì bằng chính số đó.

– Biết thực hiện phép trừ có số 0 và thành thạo phép trừ các số trong phạm vi đã học.

*Các dạng toán

– Dạng 1: Thực hiện phép tính

Tính giá trị các phép trừ trong phạm vi 10

– Dạng 2: Biểu diễn phép tính cho các hình vẽ.

+ Đếm số lượng đồ vật có trong mỗi hình: Số vật ban đầu, số vật được thêm vào hoặc bớt đi.

+ Viết các số và phép tính tương ứng, nếu vật được thêm vào thì thường dùng phép cộng; ngược lại, vật bị bớt đi thì thường hay dùng phép tính trừ.

– Dạng 3: Điền yếu tố còn thiếu trong phép tính.

Nhẩm lại phép cộng đã học và phép trừ các số trong phạm vi 10 rồi điền số hoặc dấu còn thiếu vào chỗ trống.

– Dạng 4: Tính giá trị của biểu thức có chứa 2 hoặc nhiều phép tính.

Biểu thức có chứa hai hoặc nhiều phép toán cộng và trừ, em thực hiện phép tính từ trái sang phải.

1.2. Phép trừ trong phạm vi 10

Thực hiện phép tính

Tính giá trị các phép cộng trong phạm vi 10 bằng cách nhẩm lại các phép toán đếm thêm hoặc sử dụng hình ảnh.

Biểu diễn phép tính cho các hình vẽ.

– Đếm số lượng đồ vật có trong mỗi hình: Số vật ban đầu, số vật được thêm vào hoặc bớt đi.

– Viết các số và phép tính tương ứng, nếu vật được thêm vào thì thường dùng phép cộng; ngược lại, vật bị bớt đi thì thường hay dùng phép tính trừ.

Tính giá trị của biểu thức có chứa 2 hoặc nhiều phép tính

Biểu thức có chứa hai hoặc nhiều phép toán cộng và trừ, em thực hiện phép tính từ trái sang phải.

Số 0 trong phép cộng

– Nhẩm phép cộng 0 với một số để tìm số còn thiếu trong phép cộng.

– Phép cộng một số bất kì với số 0 thì kết quả luôn bằng chính số đó.

2. Bài tập minh họa

Câu 1: Số?

Hướng dẫn giải

Ta có:

5 + 3 = 8

8 – 4 = 4 

4 + 6 = 10

Vậy các số cần tìm theo thứ tự từ trái sang phải là: 8, 4, 10

Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 10 – 1 – 2 = ……

Hướng dẫn giải

Thực hiện phép tính 10 – 1 được kết quả bao nhiêu thì trừ tiếp cho 2

10 – 1 – 2 = 9 – 2 = 7

Vậy số cần điền vào chỗ chấm là 7

 

3. Bài tập SGK

3.1. Giải luyện tập câu 1 trang 106 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Tính nhẩm.

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10, thực hiện các phép tính đề bài đã cho.

Lời giải chi tiết:

a) 2 + 1 = 3                           3 + 6 = 9                              4 + 5 = 9

    5 + 2 = 7                           8 + 0 = 8                              2 + 7 = 9

b) 3 – 1 = 2                            9 – 6 = 3                              10 – 4 = 6

    4 – 2 = 2                            8 – 0 = 8                              6 – 3 = 3

Lập trình Scratch + Python giúp Trẻ tự lập trình các Game trí tuệ thông qua khối lệnh cơ bản

Làm chủ ngôn ngữ lập trình để rèn tư duy logic với nhiều hủ đề đa dạng từ tạo câu chuyện đến lập trình game.

 

3.2. Giải luyện tập câu 2 trang 106 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

a) Số?

Số?

b) >, <, =?

Phương pháp giải:

a) Tính lần lượt các phép tính từ trái sang phải.

b) Tính kết quả của các phép tính rồi so sánh hai số.

Lời giải chi tiết:

a)

b)

3.3. Giải luyện tập câu 3 trang 107 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Những bông hoa nào ghi phép tính có kết quả bằng 5?

Những bông hoa nào ghi phép tính có kết quả bằng 5?

Phương pháp giải:

Tính từng phép tính trong mỗi bông hoa để tìm ra bông hoa ghi phép tính có kết quả bằng 5.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

10 – 6 = 4        2 + 4 = 6          3 + 2 = 5          7 – 4 = 3

8 – 2 = 6          5 – 0 = 5          4 + 1 = 5

3.4. Giải luyện tập câu 4 trang 107 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Từ các số dưới đây và các dấu +, -, =, em có thể lập được các phép tính đúng nào?

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10, lập phép tính cộng, trừ với các số đã cho.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

7 + 2 = 9                                  2 + 7 = 9                                  9 – 7 = 2                                 9 – 2 = 7

3.5. Giải luyện tập câu 1 trang 108 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Tìm kết quả phép tính ghi ở mỗi toa tàu:

Tìm kết quả phép tính ghi ở mỗi toa tàu:

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10, thực hiện các phép tính đề bài đã cho.

Lời giải chi tiết:

2 + 3 = 5                      10 – 8 = 2                    6 – 1 = 5                      4  + 2 = 6

5 + 0 = 5                      9 – 3 = 6                      3 – 0 = 3

3.6. Giải luyện tập câu 2 trang 108 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Số

Phương pháp giải:

Quan sát tranh rồi điền số thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Ta có: 7 bóng đèn, 3 chiếc bóng đèn bị hỏng. Vậy ta có phép trừ 7 – 3 = 4

3.7. Giải luyện tập câu 3 trang 108 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Số

Phương pháp giải:

Quan sát tranh rồi điền số thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Ta có: 4 bạn đang nhảy dây, có thêm 2 bạn đi tới. Vậy ta có phép cộng 4 + 2 = 6.

Bài trướcGiải Toán lớp 1 Bài 15: Vị trí, định hướng trong không gian SGK Kết nối tri thức tập 1
Bài tiếp theoGiải Toán lớp 1 Bài 22: So sánh số có hai chữ số SGK Kết nối tri thức tập 2

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây