Trang chủ Giải SGK Toán 1 – Kết nối Giải Toán lớp 1 Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10...

Giải Toán lớp 1 Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 SGK Kết nối tri thức tập 1

1

Giải Toán lớp 1 Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 SGK Kết nối tri thức tập 1

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Thực hiện phép tính

Tính giá trị các phép cộng trong phạm vi 10 bằng cách nhẩm lại các phép toán đếm thêm hoặc sử dụng hình ảnh.

1.2. Biểu diễn phép tính cho các hình vẽ.

– Đếm số lượng đồ vật có trong mỗi hình: Số vật ban đầu, số vật được thêm vào hoặc bớt đi.

– Viết các số và phép tính tương ứng, nếu vật được thêm vào thì thường dùng phép cộng; ngược lại, vật bị bớt đi thì thường hay dùng phép tính trừ.

1.3. Tính giá trị của biểu thức có chứa 2 hoặc nhiều phép tính

Biểu thức có chứa hai hoặc nhiều phép toán cộng và trừ, em thực hiện phép tính từ trái sang phải.

1.4. Số 0 trong phép cộng

– Nhẩm phép cộng 0 với một số để tìm số còn thiếu trong phép cộng.

– Phép cộng một số bất kì với số 0 thì kết quả luôn bằng chính số đó.

Lập trình Scratch + Python giúp Trẻ tự lập trình các Game trí tuệ thông qua khối lệnh cơ bản

Làm chủ ngôn ngữ lập trình để rèn tư duy logic với nhiều hủ đề đa dạng từ tạo câu chuyện đến lập trình game.

 

2. Bài tập minh họa

Câu 1: Tính:

Tính

6 + 2 = ?

2 + 6 = ?

Hướng dẫn giải

6 + 2 = 8

2 + 6 = 8

Câu 2: Số?

Điền số

Hướng dẫn giải

Ta có được phép tính là: 3 + 6 = 9

Câu 3: Điền số còn thiếu vào ô trống: 2 + … = 2

Hướng dẫn giải

Ta có: 2 + 0 = 2

Số cần điền vào chỗ trống là 0

Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ trống: 7 + 2 + 1 = ….

Hướng dẫn giải

Thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải ta được:

7 + 2 + 1 = 9 + 1 = 10

3. Bài tập SGK

3.1. Giải hoạt động câu 1 trang 56 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Số?

Điền số

Phương pháp giải:

Gộp số táo xanh và táo đỏ có ở mỗi câu, sau đó điền số thích hợp vào ô trống để được phép cộng thích hợp.

Lời giải chi tiết:

3.2. Giải hoạt động câu 2 trang 57 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Số?

Điền số

Phương pháp giải:

a) Gộp số gấu bông vàng và số gấu bông đỏ có trong hình, sau đó điền số thích hợp vào ô trống.

b) Gộp số vịt đang bơi và số vịt trên bờ có trong hình, sau đó điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

3.3. Giải hoạt động câu 3 trang 57 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Số?

Phương pháp giải:

Tính nhẩm rồi viết kết quả thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

3.4. Giải luyện tập câu 1 trang 58 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Số?

Số

Phương pháp giải:

Gộp số xoài màu xanh và số xoài màu vàng ở mỗi câu rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

3.5. Giải luyện tập câu 2 trang 58 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Tính nhẩm.

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép cộng.

Lời giải chi tiết:

3.6. Giải luyện tập câu 3 trang 59 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Số?

Điền số

Phương pháp giải:

Gộp các vật ở mỗi bức tranh viết các số thích hợp để được phép cộng đúng.

Lời giải chi tiết:

3.7. Giải luyện tập câu 4 trang 59 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Số?

Phương pháp giải:

Tính nhẩm rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

3.8. Giải hoạt động câu 1 trang 60 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Số?

Phương pháp giải:

Quan sát tranh, đếm thêm để xác định số con vật có trong mỗi hình.

Lời giải chi tiết:

3.9. Giải hoạt động câu 2 trang 61 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Số?

Điền số

Phương pháp giải:

Bằng cách đếm thêm em xác định số lượng bạn học sinh có trong mỗi hình rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

3.10. Giải hoạt động câu 3 trang 61 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Số?

Điền số

Phương pháp giải:

Thực hiện các phép cộng đã cho sau đó điền số thích hợp vào ô trống để giúp ô tô về đích.

Lời giải chi tiết:

3.11. Giải hoạt động câu 1 trang 62 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Tính nhẩm.

Phương pháp giải:

Thực hiện tính nhẩm kết quả các phép cộng có trên đề bài.

Lời giải chi tiết:

3.12. Giải hoạt động câu 2 trang 62 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Số?

Phương pháp giải:

Thực hiện tính nhẩm kết quả các phép cộng rồi điền kết quả thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

3.13. Giải hoạt động câu 3 trang 63 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Số?

Điền số

Phương pháp giải:

Quan sát tranh rồi viết các phép cộng thích hợp.

Lời giải chi tiết:

3.14. Giải hoạt động câu 4 trang 63 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Tìm chuồng cho thỏ.

Tìm chuồng cho thỏ.

Phương pháp giải:

Thực hiện các phép cộng được ghi trên mỗi chú thỏ sau đó tìm chiếc chuồng thích hợp cho chúng.

Lời giải chi tiết:

3.15. Giải luyện tập câu 1 trang 64 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Số?

Số

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép cộng sau đó điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

3.16. Giải luyện tập câu 2 trang 64 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Tính nhẩm.

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép cộng.

Lời giải chi tiết:

3.17. Giải luyện tập câu 3 trang 64 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Số?

Phương pháp giải:

Thực hiện các phép tính có trên đề bài rồi điền kết quả thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

3.18. Giải luyện tập câu 4 trang 65 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Số?

Số

Phương pháp giải:

Quan sát tranh rồi viết phép cộng thích hợp.

Lời giải chi tiết:

3.19. Giải luyện tập câu 1 trang 66 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Số?

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép cộng rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

3.20. Giải luyện tập câu 2 trang 66 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

a) Tính nhẩm.

b) Số?

Phương pháp giải:

Tính nhẩm rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

a) Tính nhẩm.

b) Số?

3.21. Giải luyện tập câu 3 trang 66 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Phương pháp giải:

Thực hiện phép cộng lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Nhẩm: 1 + 2 = 3;        3 + 2 = 5

1 + 2 + 2 = 5

Nhẩm: 2 + 3 = 5;        5 + 5 = 10

2 + 3 + 5 = 10

Nhẩm: 5 + 4 = 9;        9 + 0 = 9

5 + 4 + 0 = 9

3.22. Giải luyện tập câu 4 trang 67 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Tìm những quả bóng ghi phép tính có kết quả bằng 10.

Tìm những quả bóng ghi phép tính có kết quả bằng 10.

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép cộng rồi tìm những quả bóng ghi phép tính có kết quả bằng 10.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

3 + 6 = 9                      5 + 5 = 10                    1 + 9 = 10

8 + 2 = 10                    5 + 3 = 8                      1 + 6 = 7

Vậy những quả bóng ghi phép tính có kết quả bằng 10 là: quả bóng m

3.23. Giải luyện tập câu 5 trang 67 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Số?

Số

Phương pháp giải:

Tính kết quả phép cộng hai số ghi ở viên gạch bên dưới để tìm số ghi ở viên gạch bên trên.

Lời giải chi tiết:

Bài trướcGiải Toán lớp 1 Bài 7: Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật SGK Kết nối tri thức tập 1
Bài tiếp theoGiải Toán lớp 1 Bài 14: Khối lập phương, khối hộp chữ nhật SGK Kết nối tri thức tập 1

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây