Trang chủ Giải SGK Toán 1 – Chân trời Giải Toán lớp 1 bài Số 8 SGK Chân trời sáng tạo

Giải Toán lớp 1 bài Số 8 SGK Chân trời sáng tạo

0

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

– Biết 7 thêm một được 8 và viết được số 8

– Đọc, đếm được từ 1, đến 8, vị trí của các số trong dãy số.

– So sánh các số trong phạm vi 8

1.2. Các dạng toán về số 8

Dạng 1: Tách – gộp 8

Nói các cách tách – gộp 8

Dạng 2: So sánh các số từ 1 đến 8

Theo thứ tự của dãy số ta có: 1 < 2 < 3 < 4 < 5 < 6 < 7 < 8.

Dạng 3: Đếm số lượng các đồ vật

Đếm số lượng các con vật, các đồ vật đã cho trong ảnh

2. Bài tập minh họa

 Điền dấu >; < ; = vào chỗ chấm:

8….7     8….6     5…..8     8…..8

Hướng dẫn giải:

8 > 7     8 > 6     5 < 8     8 = 8

3.1. Giải Thực hành câu 1 trang 42 SGK Toán 1 CTST

Thực hành viết số

Phương pháp giải:

Học sinh viết theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện.

3.2. Giải Thực hành câu 2 trang 42 SGK Toán 1 CTST

Đếm số

Phương pháp giải:

Học sinh quan sát tranh và làm theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện.

3.3. Giải Thực hành câu 3 trang 42 SGK Toán 1 CTST

Điền số

Phương pháp giải:

– Đếm số chấm tròn trên mỗi hình vuông rồi điền số thích hợp vào ô trống.

– Viết các số theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần 1 đơn vị.

Lời giải chi tiết:

3.4. Giải Thực hành câu 4 trang 42 SGK Toán 1 CTST

Có bao nhiêu chiếc xe

Có bao nhiêu chiếc xe

Phương pháp giải:

Đếm số chiếc ô tô có trong hình vẽ.

Lời giải chi tiết:

Trong hình vẽ có 8 chiếc xe ô tô.

3.5. Giải Luyện tập câu 1 trang 43 SGK Toán 1 CTST

Nói các cách tách – gộp 8

Nói các cách tách - gộp 8

Phương pháp giải:

Quan sát hình nêu cách tách – gộp 8

Lời giải chi tiết:

– 8 gồm 7 và 1

   Gộp 7 và 1 được 8

– 8 gồm 6 và 2

   Gộp 6 và 2 được 8

– 8 gồm 5 và 3

  Gộp 5 và 3 được 8

– 8 gồm 4 và 4

  Gộp 4 và 4 được 8

3.6. Giải Luyện tập câu 2 trang 43 SGK Toán 1 CTST

>, =, <

Phương pháp giải:

Điền dấu thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

3.7. Giải Luyện tập câu 3 trang 43 SGK Toán 1 CTST

Mỗi con vật có mấy chân

Mỗi con vật có mấy chân

Phương pháp giải:

Quan sát hình đếm số chân của con bò sữa, con kiến, con nhện.

Lời giải chi tiết:

Con bò sữa có 4 chân.

Con kiến có 6 chân.

Con nhện có 8 chân.

Bài trướcGiải Toán lớp 1 bài Số 7 SGK Chân trời sáng tạo
Bài tiếp theoGiải Toán lớp 1 bài Số 9 SGK Chân trời sáng tạo

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây