Trang chủ Giải SBT Toán lớp 10 [Cánh diều] Giải bài 76 trang 98 SBT toán 10 – Cánh diều>

Giải bài 76 trang 98 SBT toán 10 – Cánh diều>

1

Đề bài

Khoảng cách từ điểm M(4 ; –2) đến đường thẳng ∆: x − 2y + 2 = 0 bằng:

A. \(\frac{{2\sqrt 5 }}{5}\)                 B. \(2\sqrt 5 \)            C. 2.                D. \(\sqrt 5 \)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Áp dụng công thức tính khoảng cách từ một điểm \(M({x_M};{y_M})\) đến đường thẳng \(\Delta :ax + by + c = 0\):

\(d(M,\Delta ) = \frac{{\left| {a{x_M} + b{y_M} + c} \right|}}{{\sqrt {{a^2} + {b^2}} }}\)

Lời giải chi tiết

Ta có: \(d(M,\Delta ) = \frac{{\left| {4 – 2.( – 2) + 2} \right|}}{{\sqrt {{1^2} + {{( – 2)}^2}} }} = 2\sqrt 5 \)    

Chọn B

Bài trướcGiải bài 5 trang 61 SBT toán 10 – Cánh diều>
Bài tiếp theoGiải bài 64 trang 97 SBT toán 10 – Cánh diều>

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây